Sunday, October 19, 2008

Fadhilat Surah Al-Ikhlas

AHAD, 19 Oktober 2008/19 Syawal 1429

Dari Ubay ibn Ka'b r.r. dari Nabi saw, beliau berkata yang bermaksud,

"Barangsiapa membaca surah al-ikhlas satu kali, maka Allah memberikan kepadanya dari pahala seorang yang beriman kepada allah . malaikatNya , kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya, dan Dia memberi kepadanya - dari pahala seperti pahala orang mati syahid"

( Demikian dalam at-Tafsir ak Kabir)

Darai Abu Hurairah, Nabi saw Maksudnya,

" Barangsiapa membaca "Qulhu wallahu ahad", maka seakan-akan ia membaca sepertiga al-_Quran".

Bersabda Rasulullah saw, Maksudnya,

"Barangsiapa membaca "Qulhu wallahu ahad" (3 kali), Maka ia seperti membaca al-Quran seluruhnya".
(Demikian di dalam al-Jami' ash-Shaghir)

Barang siapa membaca "Qulhu wallahu Ahad" 10 x maka Allah membangunkan untuknya rumah di dalam syurga.

Barangsiapa membaca "Qulhu wallahu Ahad" setiap hari 50 x maka ia kelak di hari kiamat dipanggil dari kuburnya, "Bangunlah kamu, hai orang yang memuji Allah swt, maka masuklah ke syurga"

Nabi saw bersada bahawa,

" Brangsiapa membaca "Quluhu wallahi Ahad" 100 X di dalam atau di luar solat, maka Allah swt menulis untuknya bebas dari neraka.


Sebelum tidur kita diajar supaya mengamalkan bacaan berikut:

1. Baca surah al-ikhlas 3 x
2. Selawat atas Nabi Muhammad juga para Nabi
3. Memohon kemapunan kepada semua saudara se Islam
4..Bertasbih 4 kali.


Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

"Suatu waktu Nabi bersabda kepada Aisyah ketika hendak tidur, " Aisyah kamu jangan tidur sebelum mengkhatamkan al- Quran dan menjadikan Nabi mensyafaatimu kelak di hari kiamat, semua orang islam telah redha kepadamu, pula sebelum kamu mengerjakan haji dan umrah" , Lalu beliau melanjutkan sembahyangnya. Selesai sembahyang Siti Aisyah melapor. " Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusnanmu, engkau perintahkan akau melakukan empat perkara dalam waktu yang aku tiada boleh melaksanakannya". Beliau dengan senyum menyatakan, Ketika kmau membaca " Qulhu wallahhu Ahad" maka sekan-akan kamu teklah menghkhatamkan al Quran, ketika kamu membbaca selawat atasku juga atas para nabi sebelumku maka kami para nabi kelak di hari kiamat mensyafaatmu, ketika kamu memohon keampunan semua orang mukmin maka mereka telah redha kepadamu, dan ketika kamu membaca "tasbih... Subhana Allah hi Walhamdulillahi walaillaha illahu Wallahu Akbar":, maka bereti kamu telah berhaji dan berumrah"

(Tafsir Hanafi)

No comments: