Wednesday, October 1, 2008

Agama itu mudah

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, sabdanya,"Agama itu mudah, tidaklah agama itu diperkeraskan oleh seseorang melainkan agama itu akan mengalahkannya- iaitu orang yang memperkeras-keraskan itu sendiri yang nanti akan merasa tidak kuat meneruskannya.Maka dari itu bersikap luruskah engkau semua , lakukan yang sederhana sahaja - jika kamu tidak kuasa melakukan yang senmpurna-sempurnnya,bergembiralah unutk memperoleh pahala, sekali pun sedikit, juga mohonlah pertolngan dalam melakluikan sesuatu amalan itu, baik waktu pergi pagi-pagi, petang-petang, ataupun sebhagaian waktu malam"

- ( Riayat Bukhari)

Dalam riwayat Imam Bukhari lainnya disebut.

" Berlaku luruslah, lakukukanlah yang sederhana, pergilah di waktu pagi, juga di waktu petang serta sebahagian di waktu malam. Berbuatlah sederhana, tentu engkau semua akan sampai pula - pada tujuannya".

Petikan : Riyadhus Salihin - taman Orang-oranag Salih) Menghuraikan hadis pilihan- Imam Nawawi (ms,245)

No comments: