Monday, October 6, 2008

Perisiwa ada Qadha dan Qadarnya.

6 Oktober 2008/6 Syawal 1429 (Isnin)

Segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadha. Ini merupakan keyakinan orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah saw.Tiada sesuatu puh yang terjadi di dalam alam ini, kecuali dengan pengetahuan dan izinNya dan ketentuanNya.

Qadha ialah kejadian yang berlaku kepada seseorang menurut ketetapan azali seperti hidup, mati, senang, susah dan sebagainya.

Manakala Qadar ialah ukuran kejadian atau ketetapan yang berlaku kepada seseorang seperti peristiwa yang berlaku dan hasil darpada peristiwa yang menghasilkan seseuatu.

Usaha dan ikhtiar perlu dilakukan sebagai manusia mengikut kehendak sesuatu peraturan yang menjadikan sebab musabab yang telah ditentukan. Manusia tidak boleh berdiam diri tanpa ikhtiar, dan perlu sedar meskipun dikehendaki berusaha. Tetapi kadang kala usahanya iu tidak berhasil seperti yang diharapkan atau ada kalanya berlaku beberapa kejadian yang tidak diingini, tetapi manusia tidak berupaya mengatasinya kerana semuanya yang berlaku itu adalah menurut keputusan yang telah ditetapkan.

Firman Allah yang bermaksud,

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirinya sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah".

( Al- Hadid:22)

No comments: