Thursday, October 16, 2008

Keadaan di Syurga dan Neraka di akhiarat.

Khamis, 16 oktober 2006/16 Syawal 1429

1. Dari Abu Hurairah ra katanya Rasulullah saw bersabda bahawa Allah Ta'la telah berfirman. " Kusedsiakn bagi hamba-hambaKu yang solah segala kenikmatan yang belum prernah dilihat mata, belum prernah di dengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia. Sesuai dengan firman Allah Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang muliua, " Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka (iaitu segala macam kenikmatan) yang menyedapkan pandagan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan" (As-Sajdah, 32:17)2. Diliputi keredhaan Allah Ta'ala.

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya, Nabi saw bersabda: "Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk syurga. " Hai penduduk syurga", Maka menjawab penduduk syurga " Kami siap memenuhi panggilan dan perintahMu, Wahai Tuhan Kami.Segala kebaikan berada di tangan Engkau. Lalu bertanya Allah Ta'ala, "Adakah kamu merasa puas?" Jawab mereka. "Bagaimana kami tidak akan puas, bukankah Engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain?" Tanya, "Maukah kamu Aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu?" Jawab mereka," Wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa dari itu? Jawab Allah Ta'ala. "Akan Kucurahkan kepadamu keredhaanKu, di mana Aku tidak akan pernah marah kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya"

(Riwayat: Sohih Muslim)

3. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Setelah penghuni syurga masuk ke dalam syurga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, berdirilah orang yang memberikan pengumuman kepada mereka, mengucapkan: " Hai penghuni neraka! Tidak ada lagi kematian! Hai penghuni syurga! Tidak ada lagi kematian.Kekal selamanya!"

4. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Nabi saw bersabda: "Setiap yang masuk syurga , diperlihatkan kepadanya tempat diamnya dalam neraka, kalau senadainya dia melakukan kesalahan, supaya dengan itu bertambah syukurnya kepada Tuhan. Setiap orang yang masuk ke dalam neraka, diperlihatkan kepadanya tempat diamnya di dalam syurga, kalau seandainya dia mengerjakan perbuatan baik, supaya dengan itu timbul penyesalannya"

(Riwayat: Soheh Bukhori)

Jenazah yang disolatkan oleh 40 orang.

1. Dari 'Abdullah bin 'Abas ,a. katanya , anaknya meninggal di Qudaid atau di "Usfan. Lalu dia bertkata hambanya, " Hai. Kuraib! Cubalah kamu lihat, sudah banyakkah orang berkumpul untuk mensolatkan jenazah?" Kata Kuraib, " Aku pergi melihat, dan memang orang telah banyak berkumpul. Lalu dibertiathu kepada 'Abdullah" Tanya 'Abdullah, " Adakah mereka empat puluh orang?" Jawab Kuraib," Ada". Kata 'Abdullah. "Keluarkanlah jenazah! Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Apabila seorang Muslim meninggal dunia, lalu jenazahnaya disolatkan oleh empat puluh orang Muslim (yang tidak musyrik) maka Allah menerima suyafaat mereka terhadap jenazah itu"

(Riwayat: Sohih Muslim)
Menziaah Kubur Ibu.

2. Dari Abu Hurairah r.a. katanya, " Pada suatu ketika Rasululllah saw ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis maka menangis pulalah orang sekelilingnya. Kemudian beliau bersabda" "Aku mohon izin kepada Tuhankun untuk memintakan ampun bagi ibuku, tatapi tidak dipekenankanNya. Kemudian ku mohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankanNya bagiku. Kerana itu pergilah kalian ke kuburan, kerana hal itu akan mengingatkan kamu kepada maut."

(Riwayat: Sohih Muslim)

No comments: