Saturday, October 4, 2008

Percaya kepada Allah - Rukun Iman pertama

Sabtu 4 Oktober 2008/04 Syawal 1429.

Bahagian sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan.

20 Sifat yang wajib bagi Tuhan dibahagikan kepada 4 bahagian.

1. Sifat Nafsiah
2. Sifat Salbiah.
3. Sifat Ma'ani
4. Sifat Maknawiyah.

Sifat Nafsiah.

Wujud (Ada)

2.Sifat Salbiah.

1. Qidam(Sedia)
2. Baqa' (Kekal)
3. Mukhkalafatuhu Lil Hawadis (Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu)
4. Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya)
5. Wahadaniah( Esa)

3. Sifat Ma'ani

1. Qudrat (Kuasa)
2. Iradat ( Berkehendak)
3. Ilmu (Mengetahui)
4. Hayat (Hidup)
5 -6. Sama' dan Basar (Mendengar dan Melihat)
7. Kalam (Berkata-kata)


4. Sifat Maknawiyah.

Sifat Maknawiyah iaitu suatu hal yang wajib bagi zat secara bekekalan, melazimkan dengan sifat Ma'ani pada zahir wujudnya. Dinamakan Maknawiyah kerana disandarkan kepada Ma'ani dan melazimkan baginya. Adanya sifat-sifat Ma'ani yang lalu melazimkan sifat Maknawiyah ini.

5. Sifat-sifat yang Mustahil.

Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu, iaitu lawan kepada sifat yang wajib sebagaimana yang telah dijelaskan sama ada pada Ijmali atauapun Tafsili. Dengan mengetahui sifat-sifat yang mustahil dapatlah kita menetapkan bahawa Tuhan itu tidak dieterima oleh akal bersifat Ia dengan sifat kekurangan bahkan wajib baginya bersifat Ia dengan sifat kesempurnaan.


6. Sifat-sifat yang harus.

Sifat yang harus bagi Allah itu satu sahaja, ia itu harus bagi Allah untuk melakukan segala ynag dikehendakinya atau meninggalkkan bermakna segala sesuatu yang telah Alla adakan dan sesuatu yang akan diadakan tidak menjadi wajib atau mustahil kepadanya untuk meniadakan atau meniadakan kerana segalanya harus bagi Allah.

Ringkasan sifat yang wajib dam mustahil.

a) Sifat yang Wajib - 20

b) Sifat Yang Mustahil - 20.

c) Al-Istighna' dan Al-Iftikar.

Sifat wajib bagi Allahg Taala sebagaimana d atas dibahagikan kepada 4 sifat iaitu:

1. Nafsiah
2. Salbiah
3. Ma'ani
4. Ma'anawiyah.

Sifat ini dibahagikan kepada 2 bahagian.

a) Al-Istighna: E#rtinya Allah itu terkaya atau dtidak berhajat kepada makhluknya dasn sifatnya 11 sahaja: wujud....Kaunuhui Mutakaliman.

b) Al-Iftikar: bererti segala makhluk Al;lah berhajat kepanya. 9 sifat sahaja semuanya.


Kesimpulan:

Rngkasnya sift tuahn itu ialah 40 sifat, iaitu 29 sifat yang wajib baginya, 20 sifat mustahil dan 1 harus baginya. Semua ini terkandung di dalam syahadah pertama:
Tiada Tuhan yang disembeh (yang bersifat dengan ketuhanan) melainkan ALLAH.


b) Al Iftikar.

No comments: