Friday, October 10, 2008

Alam Akhirat.

Jumaat, 10 Oktober 2008

Alam akhirat ialah alam yang akkhir yuang ditempuh mnausi dan alam ynag kekal selama-lamanya.Setiap manus pasti kan menmpuh ke emapt-empat lam ini, iaitu alam kandungan, alam dunai, alam barzah dan alam akhirat.

Alam akhirat ialam alam ynag m,erupakan alam alam yang terdiri darti syurga dan neraka yang kekal selama-lamya.Setalh itu tidak lagoi alam ynahg lain. Allah swt mengggambarkan alam akhirat irtiu adal adalah khidupan ynag lebih baik dan kekal,Kehiiiidupan akhirat adalah kehidupan setelkah dunai berakhir. Percaya adaanya kehidupan akhirat adalah sebagai ciri-ciri orang yang sempurna imannya dan bertaqwa kepada Allah,

Allah berfirman:
ertinya, " Serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat"
(Al Baqarah:4)

Senbagaiman firman Allah di dalam Al Quran yang bermaksud:

1,. " Dan sesungguhnya akhirat itu lah negeri yang kekal"

(Al Mu"min: 39)

2. "Sedamg kehidupan dian kahirat adala lebih baiki dan lebih kekal"
( Al-A'laa: 17)

3. 'Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertaqawa"
( Al-A'raaf: 169)

4.Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau merek mengetahui"

( Al-'Ankabuut: 64)

Itulah firman-firman Allah yang mengemukakan sifat dan hakikat kehidupan di alam akhirat. Saat ini tidak lagi ada manusia yang menempuh kehidupan alam Akhirat.

Manusia yang telah mati mendahuli kita, baru menempuh alam barzah. Sebabnya ada kehidupan akhirat itu setelah datangnya dan terjadinya qiamat, dimana pada saat itu semua manusia dimatikan semua oleh Allah Taala dengan tanda tiupan senkala Israfil ynag pertama.Lalu segkala Israfil ditiup yang kedua kalinya sebagai tanda kehidupan setelah mati. Dan itulah pembangkitan seluruh malkhluk (manusia) sejak zaman Nabi Adam hingga manusia yang akhir dari kuburnya. Setelah itu akan diadakan hisab (penelitian dan pemeriksaan segala amal perbuatan yang telah dilakukan dosa selama hidup di dunia).

Kemudian seluruh manusia akan disidangkan di Mahkamah Yaumil Qiamah (Akhirat) dan akan diadili langsung oleh Hakim Yang Maha Adil iaitu Allah swt. Pada saat itu pun manusia-manusia akan diberikan keta'atan, kebaikan, kejahatan maupun pelangaran. Setelah itu ditimbangkan suratan amal itu, lalu manusia diperintahkan untuk melintasi As-sirat iaitu jambatan tajam dan licin serta gawat yang melintas di atas Neraka nmenuju syurga. Bagi mereka ynag selamat dalam melintasi titian As-Sirat maka sampailah ke syurga. Sebaliknya bagi yang celaka tentu akan terjerumus ke jurang api neraka yang bergejolak dan menyala-nyala.

Akhirnya itulah merupakan kehidupan yang kekal untuk selam-lamaya dan kehidupan pada tahap terakhir yajni kehidupan alam kahirat.

Firman Allah yang ertinya:

" Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa".

( Al-Qasas: 83)

Yang dimaksudkan "negeri akhirat" di sini ialah kebakasudhagiaan dan kenikmatan di akhirat. Sedangkan maksud "kesudahan yang baik" adalah Syurga.

Firman Allah swt bermaksud:

" Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhamu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, ynag disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa".( Ai 'Imran: 133)

Sabtu, 11 Oktober 2008/ Syawal 1429

Keutamaan Mengingati Mati.

Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Akan dirasai setelah seorang itu lanjut umurnya, ia akan merasakan umurnya akan ditarik balik oleh Allah swt bila-bila masa. Pada masa itu keinsafan dan kesedaran dapat dirasakan dan merasakan baru sedikit amalan beklan yang akan dibawa, sedangkan pelbagai keingkaran perintah Allah pernah dan maksiat dilakukan semasa hidupnya. Ia akan berbanyak-bakyak bertaubat meminta keampunan Allah untuk menempuah Alam akhirat nanti.

Oleh itu beramllah sebelum terlewat.

Terdapat beberapa hadis Rasulullah saw yang menjelaskan keutamaan mengingat perihal kematian itu. Antaranya seperti berikut:

1. Sabda Nabi saw,

"Perbanyakkanlah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelazatan (Kematian)"
(HR At-Tirmizi)

2."Perbanyakknlah menginti kematian, sebab yang sedemikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di dunia"

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abidduya)

3. " Cukuplah kematian itusebagai penasihat"

(HR. Thabrani dan Baihaqi)

4." Secerdik-cerdik manusia dalah yang terbanyak ingatkan kepada kematian serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan mereka pergi ke alam baqa dngan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhrat"

(HR. Ibnu Majah dan Inbnu Abiddunya)

Cara yang sebaik-baiknya ntuk mengingati matiialkah dengan membperbanyakkan kenan-kenangan kepda kawan-kawabn autau teman-teman karib yang telaha lebih dahulu meninggalka. Ingatlah mereka sebentar, nagaiman kematian mereka itu dan bagaimankahirnya tempat berdiam di bawah tanah /dalam kubur.Ingat pula lah sejenak rupa-rupa mereka itu, juga kedudukan dan jabatan mereka didkalangan msyarakat. Kenangkan pla bagaiman keadaannya sekarang. Tentunya kecantikna rupa paras dan kedudukan semua telah dilenyapkan oleh tanah dan menutupinya, bahagian-bahagian tubuhnya tentu sudah bercerai-berai antara satu dengan yang lain dal;am kubur mereka.

Dengan itu juga bersegeralah kita melakukan amal kebaikan semasa Umur masih dikurniakan Allah . Allah memberikan modal umur kepada kita, agar benat-benar kita pergunakan dnegan sebaik-baiknya untuk menadapt keredhan Allah swt dengan melakasnakan segala kewajipan semasa hidup ini

No comments: