Thursday, April 2, 2009

Meratap orang mati

Khamis, 2 April 2009

Sabda Nabi saw, ,,Bukan lah dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyakkan pakaiannya dan menyeru dengan seruan-seruan Jahliah,,

..... (HR. Al Bukhairi dan Muslim)

Segala pebuatan atau ucapan ynag melahitrkan kesedeihan atau yang menambahkan kesdihan atas kematian adalah terlarang, kerana perkara-perkara tersebut akan meelanjutkan sesedihan padahal orang-orang diperintahkan supaya bersabar menerima ujian dan menghadapi segalam macam ujuan dengan penuh kerelaan dan penyerahan diri kepda Allah.Lagipun perbuatan serupa itu merupakan sebagai bantahan dan ketidakrelaaan atas Qadha dan Qadar aLLAH.

mENITISKAN AIR MATA KERAAN SEDIH ATAS KEMATIAN TIDAK MENGAPA .

mMaksud hadis ertinta, ,, Dua perkara yang ada poadxa manusia yang menjadikan mereka kafitr, merendahkan keturunan orang lain , meratapi mayat,,

,,,,,......HR: Muslim dan Al Bahaiqi)

Bewberap pendapat:

1. Dua perkara tadi membawa kepada kekafiuran

2. Hukuman dimaksudkan dengan kafir di sini ialah kafir nimat.

3. Hukuman yang demikian ()kafir bagi orang yang melakukann dengana nmeghalalkan perbuatan tersebut.

4. Yang paling sah bahawa kedua-dua perbuatan tersebut adlah perbuatan orang-orang kafir dan perangai Jahiliah.

Demikian pendapat imam An-Nawawi,

No comments: