Saturday, April 11, 2009

Orang yang baik berkurangan sedang ynag jahat bertambah banyak.

Sabtu 11 April 2009
Maksud jadis Ruwah Attabarani filawsatt, yang bermajsud.
Daripada Aisyah ra berkata ( Aku mendengan Rasullullahsaw bersabda (Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ib8bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurangan) dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertamba ramai orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik. Dan anak-anak menjdi beranai melawan orng-orang tua dan orng-orang yang jahat brrani melawan orang-orang baik)

Keterangan:

Di antara tanda-tanda kiamat:

1. Bila anak merupakan punca kemarahan orang tuanya.

2. Bila hujan berkuragan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar.

3.Orang jahat bertambah ramai dan galakan untuk kebuat kejahatan sangat banyak

4, Orang yang berbuat kebaikan sedikiit dan tidak nmendapat kemudahan yang sewajarnya.

5, Anak-anak sudah beranai melawan orang tuanya.

6. Orang-oranag yang jahat berani melawan orang-orang baik dan tidak segan terhadap mereka.

Corak masyarakat pada hari ini tidak banyak bezanya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah saw, tadi. Setiap hari kita melihat kebenaran daripada apa yang disabdakan daripada apa yang disabdakan oleh rasulullah saw,

Mari kita bedoa mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan anak cucu kita dari tergolongan di kalangan mereka yang disebutkan tadi.

No comments: