Monday, April 13, 2009

Nama-Nama Allah yang Sungguh Indah

Isnin 13 April 2009/16 Jamadul akhir 1430

Di dalam Surah Al Hasyr ( Pengusiran ) terdapat 15 Nama Allah yang sunggguh indah. Nama-nam tersebut khusus kepada Allah dan tidak boleh digunkan kepada nama kebanyakan makhluk. Jika nama-nama tersebut hendak digunakan kepada manusia perlulah ditambah dengan lafaz Abdul yang bererti hamba. Mithalnya Abdul Qudus, Abdul Rahman, Abdullah dan sebagainya.

Ayat 22-24:

22. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui Yang ghaib dan Yang Nyata. Dialah yang Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

23. Dia Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci Yang Maha Sejahtera. Yang Mengurniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa. Yang Mempunyai Nama-nama Yang Paling Baik, Bertasbih kepadanya apa yang ada dilangit dan di bumi, Dan Dia lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Nama-Nama Allah yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah:
1. Allah - Allah adalah nama zat Tuhan. Nama Allah hanya di khaskan kepada Tuhan sebenar ynag disembah. Tiada Tuhan yang lain ynag hidup abadi dan berdiri dedngan sendiri. Dalam AlQuran perkataan Allah disebut sebanyak 1987 kali

2.Ar Rahman: Nama yang menunjukkan Allah Maha Pemurah, pemberi rahmat dan mengurniakan nikmat dan kebaikan kepada sekalian hamba sama ada beragama Islam atau tidak. Ini bererti orang kafir pun mendapat nikmat Allah.

3. Ar Rahim : Nama yang menunjukkah Allah Maha Penyanyang, kasih sayang Allah dia akhirat hanya untukl hambanya yang beriman.

4. Al Mulk: Allah mentadbirkan segala urusan tanpa apa-apa pertolongan Kekuasaan Allah dan penguasaNya tidak dapat dihalang atau ditandingi oleh sesiaipa.

5. Al Quidus: Menunjukkan Allah Maha suci darpada segala-galanya sama ada dari segi zat, qalam, pendengaran, penglihatan dan perbuatan.

No comments: