Wednesday, April 15, 2009

Celanya Ujub

Rabu 15 April 2009

Ujub ertinya meas bangga pada diri sendiri, merasa hairan terhadap diri sendiri sengan sebab adanya satu dan lain hal.Diir sendiri yang dimaksudkan di sini iaah mengenai peribadinya, golongannya, kelompoknya atau apa saja yang di anggap srat hubungannya dengan dirinya sendiri.

akhlahk ujub ini sangat tercela dan sama sekali tidak ada kebaikannya.Allah berfirman (Janganlah kamu mengira sudah menyucikan dirimu sendiri) ..Surah Najm:32

Maksudnya ialah jangan sekali-kali hatimu menyangka bahawa dirimu sudah suci dan bersih dari segala kesalahan, sebab dengan sangkaan yang keliru ini, nantinya akan timbullah rasa ujub pada diri sendiri.

No comments: