Wednesday, April 22, 2009

Adab-adab berdoa

Imam Al-Ghazali dalam Kitabnya Ihya Ulumiddin menyebutkan 10 adab doa seperti berikut:


1. Hendaklah mengambil kesempatan pada waktu-wktu yang baik dan mulia, seperti din hari Arfah, bulan Ramadhan, Hari Jmaat, pada waktu sepertiga akhir malam dan pada waktu sahur dinihari.

2. Hendaklah mempergunakan keadaan-keadaan yang baik dan mulia seperti waktu sujud dalam solat, pada waktu peperangan, di waktu tentera sebelah menyebelah sedang berhadapan-hadapan, pada waktu mula turun hujan, pada waktu orang mengucapkan qamat dalam waktu solat dan sesudahnya, juga termasuk waktu yang baik untuk berdoa di kaka hati sedang sepi.

3. Mengadap qiblat, mengangkat kedua belah tangnan dan mengucapkan kedua belaahb telapak tangan ke muka pada waktu selesai berdoa.

4.Merendahkan suara pada waktu mengucap doa sayup-sayup sampai antara terdengar dengan tidak.

5.Janganlah lafzah doa itu dibuiat demikian rupa sehingga melampaui batas.Yang baik memilih doa ynag berasal adari Nabi saw dan sahabat-sdahabatnya atau orang orang yangt soleh, kerana tidaklah tiap-tiap orang dapat menyusun sendiri doa yang baik, khuwatir kalau-kalau dalam karangannya itu melamapu batas.

6.Orang yang berdoa hendaklah berdsikaptadlarru', khusyu' dan takut serta penuh pengharapan akan terkabulnya doanya.

7.Mendasarkan permintaan kepada doa dan menyakini terkabulnya dengan keyakinan bahawa apa ynag dimintkannya itu benar.

8. Doa hendaklah dimulai dengan menyebut nbama Allah dna sesudah mengucapkan pujian sanjungan kepada nya lalu diiringi dnegan selawat kepada Nabi saw, demikian pula menyudahinya.

9.Doa hendaklah diulang-ulang terutama pada lafaz-lafaz atau klaimat ynag pentimg disebut 3 kali dan sungguh-sungguh berkeyakinan doa itu segera diperkenankan.

10. Hendaklah melakuan taubat dari semua dosa, meninggalkan semua perbuatan yang zalim dan menghadapkan diri kepada Allah.

No comments: