Monday, April 20, 2009

Fadhilat membaca salawat Nabi saw

Isnin 20 April/24 Jamadulakhir 1430.

Banyka sekali faedahnya membaca salawat ke atas nabi Muhammad saw, sebagaiman ynag diterabngkan dalam beerapa hadis seperti di bawah ini.

1. "Barangsiapa yang membaca selawat untukku sekali, maka Allah akan memebrikan rahmat bagimua sepuluh kali."
.....................H.R. Muslim


2. Barangsispa membaca selawat yntukku di waktu pagi sepuluh kali, dan di waktu petang seepuluh kali, maka ia memperoleh syafaatku pada hari qiamat"

..................H.R. Tabrani


3."Seutama-utama manusia menurut pendanganku pada hari qiamat, ialh orang yang paling banyak sekali membaca salawatnya."

...................H.R.Turmuzi)

Orang yang mendengar menyebut naam Rasulullah saw, hendak;lah ia menjawab selawat itu dengan sebaik-baiknya,
Sabda Nabi saw,
"Orang yang kikir ialah orang ynag tidak mahu menjawab selawat ketika orang menyebut namku di sisinya"
..........................H.R. Ahmad)

No comments: