Tuesday, April 14, 2009

Berusahalah mencari rezeki, jangan sampai melupakan Allah

Selasa, 14 April 2009

Firman AllahAl Qasas: 77,

( Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahgiaan ) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan dunia)

Demikianlah mencari rezqi (kebahgiaan) untuk akhirat haruslah sejajar dan seirama dengan mencari kebahagiaan untuk dunia.

Dalam ayat yang lain Allah telah mnerangkan bahawa sesungguhnya Dia Allah telah menjamin rezqi kepada setiap hambanya.

Surah An Jabut: 60

(Dan beberapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa/mengurus rizqinya sendiri. Allahlah yang memberi rezqi kepadadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Mha Mengetahui)

Firman Allah lagi,

( Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang mem,bri rezqi.


...............(S.Hud: 6)

ms 38 Bersambung

No comments: