Sunday, April 5, 2009

Jenis Nafsu

Ahad, 5 April 2009Tahukah bahawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak betul. Dari itu mengetahui selok belok nafsu dalam jiwa itu diharuskan, sebab dengan mengetahuinya orang mudah memeranginya dan mengalahkannya.

Ketahuilah di dalam jiwa manusia itu terdapat 2 nafsu iaitu:

1. Nafsu Ammaaroh

2, Nafsu Mutmainnah

1. Nafsi Amaroh, iaitiu nafsu yang selalu condong kepada kejahatan yang brjaian dengan badannya, keran a badsaniah itu selalu condong kepada kelazatan dan kepuasan syahwat iaitu senang makajn minum yang enak-enak, rakus kepada kebendaan dunia dan senagn kepoada perbuatan maksiat.

2.Nafsu Mutmainnah iaitu nafsu yanag diberi rahamat olrh Allah yang dari dalam hatinya terpanacar sinar kejernihan ynag menunjukkan bahaw ia telah bersih dari perbuatan ynagt tercela dan kelak di akhirat ia mendapat panggilan dari Tuhannya.

Adapun nafsu Ammarah itu klau diperinci menjadi enam jenis antaranya:

1. Syahwat
2. Marah
3. Tamak
4.Sombo9ng
5. Riya
6. Dengki

Ke enama jenis nafsu itu harus diperang, dibersihkan dari hati seseorang , iaitu dengan mencukupimalan-amaln yang bersifat pendekatan kepada ALLAH.

Nafsu amarah harus diperangi dengan sifat sabar. Nafsu tamak harus diperangi dengan sifat qonaah iaitu menerima apa adanya dari pemberian Allah. Nafsu sombong harus diperangi dengan sifat tawadhu iaitu merendah diri dari semua orang. Nafsi riay harsus diperangi dengan sifat ikhlas.

Jadi jelasnya, nafsiu Ammar itulah adalam mush denna nafsu kmutmuaainnah. Untuk itu senjata ynag plaingh ampuh untuk membasmi nafsu ammarah adalah nafsu mutmainnah.

Ada pun nafsu mutmainnah itu mempunyai 5 jenis sifat, antara lain:

1. Amalan-amalan yang sifatnya pendekatan kepada Allah.

No comments: