Monday, April 12, 2010

Pahala Memberi petunjuk kepada orang lain

Isnin,12 April 2010/26 Rabiulakhir 1431


Dengan sedikit ilmu yang ada, kita mengkin dpat menasihati atau memebrikan petunnijuk kepada orang lain yang agak kurang sedar tau beleum mmemahami apa sepatutnya dilakukan.

Dengan menyebarkan ajaran Islam atau dengan jalan berdakwah kepada seseorang itu, ia akan dapat bertaubat atau menginsafi apa ynag dikerjakan selama ini adalah [perkara yang tercela atau terlarnag oleh Allah swt.

Secara langsung atau tidak langsuang ibubapa , pendidik/guru/ pendakwah dapat menunjukkan jalan yang betul mengikut lunas-lunas agama sebagimana yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Atau seseorang itu mengajak saudaranya suppaya taat kepeda Allah serta berbuat baik sesama makhluk, atau sesama saudara Islam.

Amalan baik yang dilakukan oleh mereka yang mendidik, mendakwah atau menasihaktkan tersebut akan mendapat ganjaran pahala dari Allah swt. Malahan jika nasihat perkara yang sama dilakukan kepada orang lain ia juga akan mendapat pahala dari apa yang telah diberi nasihatkan olehnya.

Di riwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya bahawa Rasulullah saw telah bersabda:

" Sesiapa yang mengajak orang kepada hidayah (kembali kepada Allah) , maka baginya pahala orang yang mengikutnya (serta) tidak kurang pula pahala orang yang mengamalkannya".

No comments: