Wednesday, April 14, 2010

zikir dibalas ganjaran dua juta kebaikan

Rabu, 14 April 2010/28 Rabiulakhir 1431Dari Abdullah bin Abi Aufa ra berkata bahawa Rasulullah saw bersabda,

"Barangsiapa membaca ' Laa ilaaha illallahu wahadahuu laa syarika lahuu ahadan somadan lam yalid walam yuulad, wala yakun lahuu kufuwan ahad' , maka akan dituliskan oleh Allah baginya dua juta kebaikan"

- ( HR Thabrani)

1. Dengan berzikir bebarapa kaliamat yang pendek lagi mudaha seperti dia atas, allah aklan mengurnikan rahmat kepada kita beribu-ribu kebaikan. Malangnya amat sedikt yang tahu, bahkan lalai dengan nikmat dunia.

2. Allah swt menjanjikan ganjaran setiap kebaikan dengan sepeuluh kali ganda lipat, kemudain ganjaran terus ditambah menurut kadar keikhlasannya. Ini enunjukkan pemberian Allah tidak terbatas . Kita hanyalah perlu ikhlas dan melakka kebaikann dengna niat kerana Allah.

3. Nabi saw perbersabda,

" Dengan memeluk agama Islam, maka dosa-dosa yang dilakukan sebelumya akan diampuni. Kemudian satu kebaikan diberikan ganjaran sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat atau sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan satu kejahatan hanya dibalas dengan satu sahaja. Sehingga kejahatan itu akan dimaafkan oleh Allah dan tidak akan dibalas nanti".

No comments: