Saturday, April 10, 2010

Haram menghina orang islam

Sabtu 10 April 2010/24 Rabiulakhir 1431

Dari Abu Hurairah ra ia berkata Rasulullah saw bersabda:


"Jangan kamu saling dengki-mendengki, jangan saling memalukan( membuka kaaiban masing-masing), jangan saling bermarahan, jangan saling bertolak belakang dsan jangan khianat-mengkhianati , akan tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara .


Seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lainnya, tidak pula menghinanya, dan tidak pula merendahkannya. Taqwa itu ada di sini ..Seraya Nabi saw menunjuk dadanya sebanyak tiga kali - Cukukp seseorang mendapatkan kejahatan jika ia merendahkan (martabat) saudaranya yang muslim. Tiap-tiap orang islam diharamkan (diganggu) darahnya, hartanya dan peribadinya"

- (Riawayat Muslim)

No comments: