Thursday, April 15, 2010

Keutamaan Kalimah Thayyibah

Khamis, 15 April, 2010/29 Rabiulakhir 1431


Firman Allah saw, dalam surah Ibrahim: 24-26) yang bererti:


" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, kalimat thayyibah (perkataan yang baik) seperti pohon yang baik (rindang berbuah lebat), akarnya terhujam ke dalam bumi dan dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Pohon itu selalu berbuah (sepanjang tahun) dengan izin Rabbnya. Allah memberikan perumpmaan itu kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan perumpamaan kalimat khabitsah (perkataan buruk) seperti pohon yang layu, urat-uranya telah terbongkar keluar, tidak berdiri (tumbuh) lagi".

Qatadah Tabi'i ra.,mengutip sebuah hadis yang menceritakan bahawa suatu ketika seorang berkata kepada Rasulullah saw. " Ya Rasulullah, saudara-saudar kita yang kaya telah mendapatkan pahala yang tak terkir banyaknya )kerana sedekah mereka)? "

Rasululah saw bersabda,

" Katakanah dengan benar! Sendainya seorang menyusun harta kekayaannya dari bawah ke atas, apakah kekayaannya itu akan sampai ke angit? maukah aku kabarkan kepada kamu menegenai suatu amalan yang akarnya menhunjam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit? Iaitu hendaklah kamu membaca:


"Laailaahaillahu wallahu akbar wa subhanallahhi walhamdulillah"sebanyak sepuluh kali setiap selepas solat. Ucapan inilah yang akarnya menghunjam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit.Kalimah thabiyyah atau kalimah tauhid berulang kali disebut di dalam al- Quran dan hadis. laimat ini disebut debgna berbagai naam atau sebutan mislnya: kalimah thayyibah, kalimah suci, qaulun tsabit (perkataan yang teguh), kalimat taqwa, (kalimah keyakinan)maqaalidus samaawati wal ardhi (anak kunci l bertanya kembali., " wahai rasiululah, apaah ucapan "laaangit dan bumi) dsn.

Imam Ghazli ra menulis kalimat tahuid ialah kalimat ikhlas ,kalimat taqwa, kalimat thayyibah, urwatul wutsqaa(tali yang amat kuat) da'watul haq (permohonan yang benar)tsamanul jannah ( harga syurga).

Abu Dzar ra menceritakan bahawa sutu ketika ia meninta Rasulullah saw agar memebrikan nasihat kepadanya, maka rasulullah asaw bersabda:

" Takutlah kepada Allah, apabilan engkau telah melakukan suatu keburukan maka hendaklah segera mengerjakan kebaikan sebagai kifarahnya supaya keburukan itu dapat dihapuskan".

Abu Dzar bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah ucapan "laa illaha illallaah " itu termasuk kebaikan? Rasulullah saw menjawab,

"Ya, itulah kebaikan yang paling afdhal"

No comments: