Sunday, April 18, 2010

Cara-cara menguburkan Mayat

Ahad, 18 April 2010/3 Jamadilawal 1431


1. Sesampainya mayat ke kubur hendaklah diletakkan kepala ayat itu arah kaki kubur.

2. Diangkat mayat itu ke dalam lubang lahad atau lubang tengah perlahan-lahan (lemah -lembut) dan cermat.

3. Miringkan mayat itu ke sebelah kanan dan hadapkan mukanya ke arah kiblat.

4. Jika mayat itu perempuan, ketika memasukkannya ke kubur hendaklah ditutup di atasnya dengan kain dan sebagainya.

5. Ketika mengangkat mayat ke dalam kubur disunatkan membaca..

6. Hendklah dimasukkan mayat itu ke kubur dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepalanya.

7. Buka tali ikatan yang mengikat kapan mayat itu.

8. Bukakan kain kapan pada muka mayat, supaya mukanya tercecah ke tanah.

9. Setelah ditutup lahad mayat itu hendaklah di masukkan ke dalam kuburnya tiga kepal tanah dan dibaca:

10.Tutup lubang kubur itu dengan papan dan sebagainya, dan timbus tanah serta tinggikan sekadar sejengkal.

11.Bahagian atas kubur yang ditinggikan sekadar sejengkal, jangan dilonjongkan, tetapi hendaklah didatarkan dan diratakan.

12. Hendaklah menandai kubur dengan batu dan sebagainya (batu nisan) di sebelah kepala mayat.

13. Meletakkan batu kecil-kecil (batu kerikil) di atas kubur.

14. Meletakkan pelepah yang basah atas kubur.

15.Menyiram kubur dengna air.

16. Setelah selesai mayat dikuburkan, hendaklah dibacakan talkin bagi mayat yang sudah baligh(dewasa)

17. Orang yang membaca talkin itu hendaklah ia duduk atau bediri pada muka mayat dengan membelakangkan kiblat, dan orang yang hadir berdiri mendoakan mayat, memohon kepada Allah supaya diampunkan dosanya.
Ayat An Nisa; 78:

" Di mana jua kamu berada, maut (mati) akan menemui kamu ( bila smpai ajal) sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh"

Yyat A-li Imran; 185:

" Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati, dan bahawasanya pada hari qiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu"
Sumber: Dipetik dari Buku Panduan Menyelenggara mayat dan persoalannya, Terbitan Jabatan Agamma Islam Wilayah Persekutuan.(cetakan ke 13 - 1998)

No comments: