Tuesday, April 6, 2010

Anjuran berselawat ke atas junjungan Nabi saw

Selasa 6 April 2010/21 Rabiulakhir 1431


Kita dianjurkan banyak beselawat setiap hari ke atas jujungan besar Nabi Muhammad saw . Selawat bererti mendoakan semoga Allah sawt memberi rahmat , memuliakan dan mengangkat darjat Nabi saw ke maqam yang terpuji.

Adapun jika malaikat berselawat ke atas manusia sebagimana ada disebut di dalam beberapa hadis, mak ertinya ialah mendoakan keselamatan dan keampunan bagi dosa-dosa orang yang beriman. Begitu juga jika selaat itu datang daripada Allah sawt terhadap manusia, maka ertinya ialah Allah swt merahmati dan mengampunkan dosa serta diangkat darjat orang yang beriman itu.

Di bawah ini terdapat beberapa dalil dan hadis Nabi saw berhubung dengan kelebihan berselawat yang antarnya seperti berkut:

1. Firman Allah swt dalam surah Al-Ahzab :56, Ertinya,

" Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya"

2. Nabi saw bersabda yan bermaksud:

"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anakaya, orang tuanya dan manusia semuanya"

- (Diriwayat oleh Ahmad , Bukhari, Muslim, Tarmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas ra)

3. Juga sabda Naai saw, maksudnya:

"Ajarkanlahkepada anak-anakmu mengenai tiga hal:

Cinta kepada Nabimu,

Cinta kepada ahli rumahnya dan

Cinta membaca Al Quran , kelak di hari qiamat nanti dalam naungan rahmat Allah di mana pada hari itu sama sekali tiada naungan melainkan naunganNya serta para nabi dan pilihanNya saja"

- ( Diriwayatkan oleh Abu Nashr Asy-Syairazi, Ad Dailami dan Ibnu Najjar dan Ali r.a)

4. Sabda Nbai saw;

"Bahawasanya seutama-utama manusia (orang yang terdekat) dengan akku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku"

-( Diriwayat oleh An Nasai dan Ibnu Hibban dari Ibn Mas'ud r,a)

5. Draipada Abu Hurairah ra bahasa Rasulullah saw telah bersabda:

"Barangsiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah swt akan berselawat ke atasnya sepuluh kali"

- (Riwayat Imam Muslim)

Bahkan di sana ada riwayat daripada sahabat Abdullah bin Amru bin Ash ra, bahawa sesiapa yang berselawat ke atas rasulullah sekali, Allah taala dan para malaikat berselawat ke atasnya yujuh puluh kali. (Diriwayatkan oleh imam Ahmad)

Antara fadhilat selawat ialah:

1. Memperoleh pahala

2. Memperoleh syafaat dan pertolongan dari rasulullah saw di hari akhirat.

3. Dihilangkan kesusahan/diberikan jalan keluar jika ada mengalami kesulitan atau permasalahan hidup di dunia ini.

4. Memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan

5. Dilapangkan rezeki

6. Meghapuskan dosa

7. Ditinggikan darjat

8. Dikabulkan segala cita-citanya.

9. Didatangkan hajat keperluannya dan sebagainya.

No comments: