Thursday, April 8, 2010

Pengertian Istighfar.

Khamis 8 April 2010/22 Rabiulakir 1431Pengertian Istighfar.Istighfar itu bermakna; " menundukkan jiwa, hati dan fikiran kepada Allahh dan memohon ampun dari segala doas".

Dengan memperhatikan pengertian istighfar it, naatalah bagi kita b ahawa hanya semata-mata menyebut dengan lisan kalimah-kalimah:

" Astaghfirullaha, Astaghfirullaha, Astagfirullaha"

Ucapan itu hendaklah disertai oleh hati dan fikiran bulat untuk mendapat keampunan Allah swt. Oleh kerana itu hendaklah berisghifar itu dilakukan bersama-sama oleh lisan yang mengucapkannnya dan oleh jiwa yang benar-benar tunduk dan berharap akan beroleh keampunan.

Untuk mendorong kita beristighfar, maka Allah telah menerangkan keutamaan-keutamaan istgighfar itu dalam beberapa ayat al-quran.


1, Firman Allah swt: " Mohonlah olehmu kepada Tuhanmu, keampunan dari segala dosa, kemudian bertaubatlah kepadaNya; Dia akan memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang cukup baik dan meuaskan hingga batas waktu yang telah ditentukan , dan Dia akan memeberikan kemuliaan kepada tiap orang, menurut kedarnya masing-masing".

- (Surah Hud:31)

2. "Dan orang yang apabila terperosok mengerjakan kejahatan akan menganiaya diri mereka sendiri, nescaya mnereka segera mengingati Allah, lalu mereka memohon keampunan kepadaNya dari segala dosa-dosa mereka".

- (Ali Imran : 135)

3. "Dan barangsipa menegerjakan sesuatu kejahatan, atau menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon keampunan kepada Allah terhadap dosanya, nescaya dia medapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

- (An Nisa:110)

Kesimpulan:

Allah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang suka memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosanya.

Di antara sifat-sifat orang mukmin yang terpuji, berdasarkan firman-firman Allah ialah segera mengingat Allah jika pada waktu terpesorok ke dalam kancah kejahatan dan tidak membiarkan diri lama-lama terapung-apung dalam kancah itu, tetapi segera memohon keampunan kepadaNya.

Maka keinsafan menghendaki kita supaya memohon ampun, apabila kita terlanjur mengerjakan sesuatu dosa dan menghindarkan diri dari dosa-dosa selanjutnya.Sabda rasulullah saw:

1. " Barang siapa memperbanyak istighfar, nescaya Allah melegakan tiap-tiap kegundahan mereka, melepaskan tiap-tiap kesempitan mereka dan memberikan rezeki secara tidak terduga-duga"

- ( H.R. Abu Daud)

2. "Apabila berdosa seorang hamba, lalu segera mengucapakan 'Allahummaaghfirlie'. (Wahai Tuhanku ampunilah kiranya dosaku) berkatalah Allah.

Hambaku telah berdosa, tapi ia tahu bahawa Tuhannya akan menyiksanya lantaran dosa dan memberi ampuan terhadap dosanya itu.

Hambaku berbuatlah engkau apa yang engkau kehendaki dari amalan-amalan yang baik, Aku telah, mengampunkani dosamu".

- (H.R. Al Bukhari Muslim)

Antara faedah istighfar ialah:

1. Memperoleh keutamaan daripada Allah dan anugerahNya.

2. Menghilangkan kesusahan, meluaskan rezeki dan memenuhi hajat.

3. Mensucikan dari dari kesalahan.

4. Mendekatkan diri kepada Allah

5. Membersihkan hati dari lalai dan melicinkan hati dari kelupaan.

6. Menjadi sebab diterima taubat dan memperoleh ' husnul khatimah'.

No comments: