Friday, April 16, 2010

Surah Al fatihah - tujuh ayat pujian (assab'ul matsani) , dan ia terbahagi dua antaraKu dengan hambaKu.

Jumaat,16 April, 2010/1 Jamadilawal 1431


Abu Hurairah ra berkata, bahawa Nabi saw bersabda:

"Siapa yang solat dan tidak membaca Ummul Quran (fatihah), maka solat itu kurang, tidak sempurna.

Abu Hurairah ditanya, " Bagaimana jika kita di belakang Imam ?.

Jawabnya, " Bacalah dalam hatimu, sebab saya telah mendengar Nabi saw bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman:

" Aku telah membagi solat itu menjadi dua bahagian, antaraKu dengan hambaKu, dan terserahKu apa yang ia minta. Maka jika membaca; "Alhamdulliahi rabbil 'alamin"

Jawab Allah, " Hambaku telah memujiKu"

Dan bila membaca , " Arrahman nirahim"

Jawab Allah, "HambaKu bersyukur kepadaKu"

Dan bila membaca , " Maaliki yamumiddin"

Jawab Allah, " HambaKu telah memuliakan Aku (hambaku telah menyerah kepadaKu)

Maka jika membaca , "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in".

Jawab Allah, " Ini yang di antarKu dengan hambaKu dan terserah pada hambaKu apa yang ia minta"

Jika membaca, " Ihdinasiratal mustaqim, siraltal lazi naam ta'alaihim, ghairil maghdhu bialaihim , wa ladhalliin"

Jawab Allah, " Itu semua Aku beri pada hamabaKu dan terserah pada hambaKu apa yang akan diminta"

-(HR Muslim)
* Mustahak:
Baca teks fatihah seperti ditulis dalam Al Quran.

Maklumat mengenai Al Fatihah:

1. Diturunkan sebelum hijra di Mekah, 7 ayat,
29 kalimat,
131 huruf
(ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat, 125 huruf)
juga- Ummul Quran/ Ummul Kitab/ Assab'ul Matsani/ al- Quranul 'Azim)

Bukhari berkata, Bernama Ummul Quran: Induk dari al Quran, kerana mengandung semua isi al- Quran. Dan pertama yang ditulis dalam mushhaf, juga pertama dibaca dalam ummul kitab. Induk dari semu kita Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabiNya, seakan-akan isi dari semua apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi-nabi disimpulkan dalam fatihah.

Al-Quranul 'Azim; surah yang terbesar dalam Al Quran. Juga bernama Asy Solah, Asy- Shifaa'. Ar-Ruqyah, Al-waqiyah, Al kafiyah dan Asasul Quran.

No comments: