Tuesday, April 13, 2010

Sifat Ikhlas kerana Allah.

Selasa,13 April 2010/27 Rabiulakhir 1431


Ikhlas - ialah mengqasadkan segala amal ibadat dan ketaatan serta semua perbuatan semat-mata kerana Allah swt., ditujukan kepadaNya untuk mendekatkan diri dan menperoloeh keredhaan, bukan kerana tujuan-tujuan yang lain, sperti berpura-pura, menunjuki-nunjuk kepada manusia yang lain, mengharapkan pujian manusia atau pun tamak mendapatkaan sesuatu pemberian.

Orang yang ikhlas ialah orang yang yang melakukan perbuatan atau amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah swt dan mencari keredhaanNya serta memperolah balasan pahalaNya atau ganjaran syurga daripadaNya. Manakala sifat orang yang riya' (sifat yang berlawanana dengan ikhlas) ialah orang yang bermaksud dengan amalnaya untuk menunjuk-nujuk kepada orang ramai supaya mereka melihatnya, dan amalanya tentu Allah tidak akan menerimanya.Dengan itu kita hendaklah sentiasa berniat baik di hati , sertaikhlaskan niat itu semata-mata kerana Allah dengan mendekatkan dirinya untuk mematuhi dan memperoehi keredhaan Allah. Kemudian mengharapkan pula pahala di akhirat, sebagaimana yna dijanjikan oleh Alllah sebagai balasan dan kurniaNya. Ini adalah kerana niat baik dan ikhlas kepada Allah sawt merupakan sebesar-besar perkara yang menyelmatkan manusia.

Sebagaiman hadis nabi saw, yang bermaksud: " Sesungguhnya setiaap amalan itu . Dan sabdanya lagi:

" Niat seorang Mukmin lebih baik dari amalannya"

No comments: