Wednesday, February 3, 2010

Mentaati Allah dan Mencintainya.

Rabu, 3 Februari 2010/18 safar 1431

Mentaati Allah dan Mencintainya.

Allah Yang Maha Besar ia itu pencipta sekalian makhluk dan manusia seluruhnya dikehendaki supaya beriman dan percaya bahawa Dia adalah Yang Maha Agung yang. yanah Khalik dan memiliki segalanya. Kita hendaklah mencintai Allah dan dan memperhambakan diri lebih dari sekaliannya. Caranya mencintNya.Hanya dengan itulah sahaja seorang itu layak mendapat keampunan dan keridhaan Allah swt,.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran: 31-33 yang bermaksud:

"Katakalah (Wahai Muhammad) jika kamu kasihkan Allah maka, ikutilah Aku niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Penyanyang(31).

Katakanlah juga taatilah kamu kepada Allah dan Rasul jika kamu berpaling sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang kafir (32).

Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Noh serta keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran di atasi orang lain dalam alam ini"(33).

- ( Ali Imran: 31-33)
Pengajarannya:

1. Kita hendaklah beriman kepada Allah swt, dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan dilarang mengangkat orang kafir dari menjadi pemimpin, keculai dalam keadan tertentu seperti dalam masa ketakutan terhadap orang kafir sepertimana firman Allah ynag bermaksud:

" Kecuali kamu takut untuk memelihara sesuatu"

- (Surah Ali Imran: 28)

2. Nabi Adam, Noh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran telah dipilih oleh Allah dan dikurniakan kelebihan dari seklaian alam.

3. Allah swt, akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang mentaati Allah dan RasulNya. Sebaliknya mereka yang mengingkarinya maka orang itu akan dibenci dan akan mendapat kemurkaan dan azab Allah swt.

(Diceritakan bahawa ayat ini diturunkan kerana Rasulullah mengajak beberapa orang pemim,pin Yahudi termasuk Kab bin AlShraf dan pengikut-pengikutnya supaya beriman kepada Allah, tetapi mereka menjawab dengan kata-kata angkuh membanggakan diri seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al Maidah ayat: 20, dengan FirmanNya ynag b emaksud:

"Kami adalah anak-anak Allah dan kesayangnnya", lalu Allah menyuruh Nabi saw berkata kepada mereka "Aku ini pesuruh Allah kepada kamu, maka berimanlah kamu kepada Nya jika kamu sebenarnya kesayangan Allah"

No comments: