Saturday, February 27, 2010

Selawat dan Salam kepada Nabi saw

Sabtu, 27 Februari 2010/13 Rabiulawal 1431.Apabila didengari seseorang menyebut nama Nabi saw hendaklah, kita mengucapkan salam kepadanya. Biasanya di dalam ceramah agama nama Nabi saw biasa disebut oleh penceramah atau guru yang menyampaikan ceramah tersebut. Kaum terpelajar ( ahlul ilmi) berpendapat,

" Apabila seseorang telah mengucapkan selawat kepada nabi saw, sekali pada satu majlis, sudah cukuplah baginya melaksanakan hak majlis itu"

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

" Seseorang amat hina, jika namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak mengucapkan selawat kepadaku"
-(Riwayat Tirmizi, ia mengatakan hadis hasan)


Dari Anas ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

"Sesiapa disebutkana namaku, di sisinya, maka hendaklah ia mengucapkan selawat kepadaku, kerana sesiapa berselawat kepadaku sekali, Allah Azza wa Jalla berselawat (memberi rahmat) kepadanya sepuluh kali".

- (Riwayat Ibnus Sunni dengan isnad jayyid)

Dari Jabir ra ia bekata, Rasulullah saw bersabda"

"Sesiapa disebutkan namaku di sisinya, lalu ia tidak megucapkan selawat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah celaka."

-( Riwayat Ibnus Sunni dengan isnad dhaif)


Dari Ali ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda"

"Orang yang bakhil (kikir) itu ialah orang yang (jika) namaku disebut di sisinya, maka ia tidak mahu mengucap selawat kepadaku."

- (Riwayat Termuzi, ia menyatakannya sebagai hadis hasan sahih)

No comments: