Wednesday, February 24, 2010

Mukjizat Rasul dan tujuannya.

Mukjizat Rasul dan tujuannya.


Rabu, 24 Februari 2010/10 Rabiulawal 1431


1. Mukjizat ialah atau mujizat (Arab معجزة, Baca Mu'jizah) adalah adalahpengurniaan luar biasa oleh Allah bswt kepada para nabi dan RasulNya, untuk membuktikan kebenaran kenabian dalam penyampaian risalahnya.

Mukjizat merupakan kejadian/kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya dimilki oleh para rasul yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasul-Nya. Sedangkan apabila ada seseorang yang memilki sesuatu yang luar bisa itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat melainkan karomah

Mukjizat biasanya berkaitan dengan apa-apa yang sedang menjadi peristiwa pada zaman diturunkannya mukjizat tersebut. Misalnya pada zaman Nabi Musa, perkara yang sedang terjadi adalah ilmu sihir maka dengan mukjizat tongkat Nabi Musa boleh berubah menjadi ular dan mengalahkan ilmu sihir orang lain yang ada disekitarnya. Juga pada zaman Nab Isa, kejadian yang sedang berkembang adalah ilmu perubatan, maka pada saat itu mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal yang merupakan puncak dari ilmu pengobatan.

Demikian juga pada zaman Nabi , trend yangMuhammad sedang berkembang adalah ilmu sastra. Maka disaat itulah dirunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nabi yang pada saat itu tidak bisa membaca dan menulis tapi bisa menunjukkan Al-Quran yang memiliki nilai sastra tinggi, tidak hanya dari cara pemilihan kata-kata tapi juga kedalaman makna yang terkandung di dalamnya sehingga Al-Quran dapat terus digunakan sebagai rujukan hukum yang tertinggi sejak zaman Nabi sampai nanti di akhir zaman.

Allah swt, mengurniakan 2 jenis mukjizat;

a) Mukjizat Hassi - yang dapat dilihat dengan mata kasar atau yang dapat dialami dengan panca indera.Contoh :Mukjizat Nabi Ibrahim, yang dibakar tidak hangus. Nabi Muhammad terpancar air dari celah-celah jarinya .

b) Mukjizat Maknawi: Yang hanya dapat difahami dengan daya akal fikiran sahaja ia dikenali juga dengan mukjizat aqli. Contohnya mukjizat al Quran yang di berikan kepada Nabi Muhammad, kerana al Quran itu adalah subuah kitab yang luar biasa kandungannya, tata bahasa, susunan ayatnya yang serba indah seninya.Rasul dan Nabi mempunyai mukjizat yang Allah kurniakan kepada mereka seperti:

1. Nabi Noh : Bahteranya tidak hangus ketika dibakar oleh kaumnya yang kafir . 2.Kotoran dan najis -najis yang dicampakkan olek kaumnya ke dalam bahtera itu berubah menjadi ubat dan penawar yang mujjarab bagi semua penyakit.

2. Mukjizat Nabi Ibrahim : Nabi Ibrahim tidak hangus dan tidak merasai panas waktu dibakar kaum Raja Thamud.


3. Mukjizat Nabi Isa: 1. Banginda dapat menghidupkan lembaga burung yang di buat dari tanah. 2. Baginda dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah.

4.Nabi Muhammad berkemampuan luar biasa yang dimiliki nabi Muhammad untuk membuktikan kenabiannya. Dalam Islam, mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur'an.

Selain itu, Muhammad juga diyakini pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi'raj dalam tidak sampai satu hari. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketuhanan. Hal ini tidak sebanding dengan dirinya yang ummi atau buta huruf. Walau begitu, umat Islam meyakini bahwa setiap hal dalam kehidupan Muhammad adalah mukjizat. Hal itu terbukti dari banyaknya kumpulan hadits yang diceritakan para sahabat mengenai berbagai mukjizat Muhammad.Tujuan mukzizat;

1. Untuk menarik perhatian orang ramai yang kurang tajam akal fikirannya, supaya mempercayai kenabian dan kerasulan seseorang pesuruh Allah.

2. Untuk membuktikan kebenaran Rasul-rasul sebagai utusan Allah yang diutuskam bagi memimpin umat manusia. Orang yang tidak percaya kepada Nabi dan Rasul akan merasai hairan dan lemah bila mukjizat itu ditunjukkan kepada mereka.

3. Untuk menolong Rasul-rasul menjalankan tugas dengan sempurna ,berhadapan dengan penentang dan musuh Islam.

4. Unuk menhindarkan oran ramai dapat dakyah-dakyah Nbai palsu ynag cub amengaku dirinya senagai Nabi atai rasul''

5. Mengukuhkan iman terhadap Rasul-rasul serta keprcayaan oran g berman bila melihat mukjizat.Mereka juga akan mendapat petunjuk apbila mereka mellihat mukjizat-mukjizat Rasul tersebut.

Dari Abu Hurairah ra. katanaya, " Bersabda Rasulullah saw, " Tiap-tiap Nabi telah diberi oleh Allah swt berbagai-bagai mukjizat yang dapat menarik kaumnya keimanan, dan saya hanya diberi Allah mukjizat Al Quran, dan dengna itu s mengharap bajawa pengikutkulah yang terbanyak di hari qiamat kelak".

No comments: