Sunday, February 14, 2010

Taqwa

Ahad, 14, Februari, 2010/ 28 Safar 1431.Maksud frman Allah swt dalam surah Ali Imran: 102-105:

"Wahai orang-orang yang beriman ! Bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguh taqwa

sampai kamu mati, melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Berpegang teguhlah

kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah-belah. Ingatlah kurnia Allah

atasmu, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu diperteguhkanNya hati kamu (dalam

agama Allah), sehingga dengan kurnia Allah itu , kamu menjadi bersaudara. Kamu

dahulu berada di tepi lubang neraka, lalu diselamatkanNya kamu daripadanya.

Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keteranganNya kepada kamu, supaya kamu

menuruti jalan yang benar. Adakanlah di anatara kamu umat yang mengajak kepada

kebajikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang dari membuat yang salah,

mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan

orang-orang yang telah berpecah-belah dan berselisih-faham sesudah datang kepadanya

butti-bukti yang terang. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh siksa yang

dahsyat".

- ( Ali Imran : 102-105)1. Allah memerinthahkan supaya orang orang yang beriman supaya bertaqwa, kerana Allah menjanjikan sifat taqwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat.

2. Dengan bertawqa mereka dijanjikan dengan kejayaan mencapai penghormatan yang disediakan melalui sifat taqwa itu dengan kesempurnaan dan kebahagiaan serta kemenangan, semamata-mata sebagai rahmat Allah kepada hamba-hambaNya dari kaum mukmin, yang sememangnya Allah amat kasih terhadap hamba-hambaNya yang mukmin itu.

3.Taqwa itu juga merupakan perintah atau wasiat utama dari Allah swt untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Seperti mana Firman Allah swt :

"Dan Kamibtelah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan Kitab

sebelum kamu, dan juga kepada kamu supaya bertaqwa (patuh) kepada Allah".

-( Surah An-Nisa': 31)

No comments: