Thursday, February 18, 2010

15 perkara sebab bencana menimpa manusia


Khamis, 18 Februari 2010/4 Rabiulawal 1431
Daripada Ali bin Abu talib ra berkata`; telah bersabda rasululah saw yang bermaksud:

"Jika umtaku melakukan limabelas perkara yang beriku ini, niscaya bala-bencana akan menimpa mereka. Para sahabt lalu bertanya: apa dian itu wahai rasulullah? jawab baginda:


1. Jikan harta rampasan perang itu bertukar tangan
2. Jika amanat dikira suatu keuntungan
3. Jika zakat dianggap sebagai denda (dikeluarkan secara terpaksa)
4. Jika lelaki terlampau tunduk kepada isteri
5. Jika ramai orang menderhaka kepada ibu.
6. Jik aorang terlampau patuh kepada teman
7. Sedang ayah sendiri dihampakan dan disia-siakan
8. Jika orang suka beryengkar-tengkaran dalam masjid
9. Apabila orang yang rendah maruahnya menjadi ketua sesuatu kaum
10. Apabila orang memuliakan orang lain kerana takutkan kejahatannya
11. Apabila mnuman keras tersebar luas.
12. Apabila ramai orang memakai kain sutera
13. Apabila penyanyi-penyanyi wanita diutama-agungkan
14. Apabila alat-alat muziki digunakan.
15. Apabila umat hari ini mengutuki umat sebelumnya.

Apabila hal serupa ini telah berlaku, maka tunggulah ketika itu akan tibanya angin panas, atau bahaya-bahaya lain umpama gempa bumi dan penukaran corak dan rupa"

- Diriwayatkan oleh At Tarmizi, seraya katanya: Hadis ini adalah gharib, yang hanya diriwayatkan dari Saiyidina Ali bin Abu talib semta.T

No comments: