Saturday, February 20, 2010

Zuhud?


Sabtu 20 Februari 2010/ 6 Rabiulawal 1431

(Masjid Ar Rahimah Taman Greenwood, Gombak)r

Zuhud ialah meninggalkannketamakan dalam urusan keduniaan sehingga lupan.etaatan kepada Allah, lengah untuk mencai bekal hidup untuk hidup di akhirat yang kekal abadi.

Kita juga dikehendaki tidak mendapatkan sesuatu makanan, pakaian harta dan seumpamnya yangbuka kepunyaankita secara yang tidak halal dengan merompak dan mengambilnya dengan jalan penipuan yang tidak sah. Carilah dna usahalah dengan cara yang betul lagi halal untuk dimiliki.

Insya Allah dengan berzuhud dan mengikut perintah Allah serta menjauhi larangan-laranganNya akan selamatlah kita di dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah ra katanya; rasulullah saw bersabda:

"Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, kalu dibandingkan dengan kenikmatan di syurga - dan syurga bagi orang kafir- kalau dibandingkan dengan pedihnya siksa di neraka"

- (Riwayat Muslim)

Dari Ibnu Umar ra, katanya" rasulullah saw menepuk kedua belikatku,lalu bersabda:

"Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang gharib- yakni orang yang sedang berada di negeri orang dan tentu akan kembali ke negeri asalnya - atau sebagai orang yang menyeberangi jalan- yakni amat sebentar sekali di dunia".

Ibnu Umarberkata:

"Jikalau engkau di waktu petang, maka janganlah menantikan waktu pagi dan jikalau engkau di waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu petang- untuk beramal baik itu, ambillah kesempatan sewaktu engkau sihat untuk masa sakitmu sewaktu engkau masih hidup untuk masa matimu"
- ( Riwayat Bukhari)

No comments: