Friday, February 12, 2010

Peringtaan amalan mereka yang sudah dekat dengan kematian/ hampir-hampir mati.

Jumaat 12 Februari 2010/27 Safar 1431

Peringtaan amalan mereka yang sudah dekat dengan kematian/ hampir-hampir mati.

1. Di sunatkan memperbanyakkan membaca Al Quran dan bacaan-bacaan zikir.

2. Disunatkan ia mensyukuri nikmat Allah dengan hati dan lisannya serta mengingati sepenuh hati bahawa ketika itu adalah saat terakhir baginya di dunia ini.Oleh itu bersungghuh-sungguhlah ia menutupnya dengan kebaikan dan bersegeralah melunasi segala hak orang lain kepada mereka., misalnya meminta maaf kepeda isteri/suami, anak-beranak,di atas keslahannya.

3. Berwasiat pula tentang urusan anak-anak, hutang-hutang,harta pusaka dll

4. Berbuat husnuz zan kepada Allah swt semoga Allah memberi rahmatNya.

5. Merasakan dirinya hina sebagai hamba di sisi Allah swt Yang Maha kaya dan memohonlah keampunan kepadaNya sahaja Allah swt, yang berkuasa memeberi balasan di akhirat.

5.Di saat itu ia hendaklah memperbanyakkan kebaikan, memelihara solat dan menjauhi maksiat/mungkar yang menyangkut urusan agama.

6. Ketika itu juga hendaklah ia memupuk kesabaran dalam menghadapi kesulitan serta jauhi sifat memudah-mudahkan urusan agama,kerana sejahat-jahat kejadian bagi sesorang ialah melalaikan daripada mengerjakan kewajipan dan yang kesempatan terakhir kehidupan yang merupakan mazra'atul akhirah (tempat bertnam untuk kepentingan akhirat).

7. Disunatkan pula ia berwasiat kepada keluarga dan handai tolannya agar bersabar dalam menghadapi keadaannya yang sedang sakit, agar bersabar menghadapi musibah yang disebabkan olehnya, serta berwasiat agar jangan menangisi, kerana boleh menyebabkan ia tersikasa sebagiamana sabda saw, " Seorang yang telah meninggal dunia akan disiksa oleh sebab tangisan keluarganya kepadanya".

8.Dan berwsiat kepada mereka agar berrtindak kasih sayang kepada orang yang ia tinggalkan seperti anak kecil, orang gaji dll. Berbuat baik kepada teman-teman sejawat, serta mengajar kepada mereka hadis-hadis sahih dari Rasulullah saw. Sabda Nabai saw," Sesungguhnya sebaik-baik kebaktian ialah seeseorang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga yang disayangi ayahnya"

9.Apabila kematian sudah dekat datangnya, perbanyakkanlah menyebut kalimah Allah, "Laillaha illallah", supaya ucapannya yang yang terakhir adalah kalimah itu. Rasululah saw bersabda, " Talkinkan (ajarilah) orang-orang ynag menhahadapi kematian di anatara kamu (dengan kalimat) "La illaha illah"( Riwayat Muslim, Abu daud, Tarmizi, An Nasai dll)

Oleh itu brusahalah dengan sungguh-sungguh pada menutup usianya dengan keadaan yang sebaik-baiknya.

Dari Aisyah ra ia berkata,

" Aku melihat Rasulullah saw menjelang saat wafatnya, di sampingnya da sebuah mangkuk berisi air. Ke dalam mangkuk itu ia masukkan tangannya kemudian disapukannya air ke mukanya kemudian ia membaca:

" Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kesengsaraan mati dam kesakitan mati (sakaratul maut)"

No comments: