Monday, February 22, 2010

Melakukan kebaikan kepada seorang mukmin lain

Isnin, 22 Februari, 2010/8 Rabiulawal 14 31.


Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw sabdanya:

"Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seseorang Mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari qiamat.

Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi cela seorang muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat.

Allah itu selalu memberikan perolongan kepada hambaNya, selama hamba itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya.Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untiuk mencari suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Tiadalah sesuatu kaum itu berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, untuk membacakan kitab Allah- al Quran, juga mentaddarusnya antara mereka itu- membaca secara bergantian, melainkan turunlah kepada mereka ketenangan hati, ditutupi oleh kerahmatan Tuhan, juga diliputi oleh para malaikat dan Allah menyebutkan mereka itu di kalangan makhluk yang ada di sisinya.


Brangsiapa diperlambatkanoleh amalannya sendiri, maka ia tidsk akan dipercepatkan oleh keturunan darahnya- yakani bahaw kebahagiaan itutergantung pada amalan seseorang dan bukan kerana darah ningrat atau keturunan"

(Riwayat Muskliam)


Rujukan:Imam Nawawi, Riyadhus Syalihin( Taman Orang-orang Salih) Hadis ke 246, m.s. 364-365, Pustaka Nasionak PTe Ltd (Singapura), 2008.

No comments: