Tuesday, February 9, 2010

Berbakti kepada kedua ibu bapa

Selasa, 9 Februari 2010/24 Safar 1431


Firman Allah swt, Surah Al-Ahqaf: 15 yang bermaksud:

"Dan kami mewasiatkan (memerintahkan) kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu-bapanya, ibunya teah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya juga dengan menanggung susah-payah".

Sehubungan dengan ayat di atas, berkata Abdullah bin Mas'ud ra, " saaya pernah bertanya kepada Rasulllah saw kataku, " Amalan yang mana satu yang lebih dicintai Allah?.

Jawab Baginda, "Solat pada waktunya."

Tanyaku lagi, " Sesudah itu apa pula?"

Jawab Baginda, " Berbakti kepada kedua ibu bapa"

Tanyaku lagi, " Sesudah itu apa lagi?"

Jawab Baginda seterusnya, " Berjihad (berjuang) fi sabilillah".

Sabda rasulullah pula,

"Keredhaan Allah bergantung kepada redha kedua nibubapa, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedu ibu-bapa".

Sabdanya lagi;

" Berbaktilah kepada orang tuamu (ibu bapa) , niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Dan peliharalah kehormatan isteri-isteri ornag lain, niscaya isteri-isteri kamu akan memelihara kehormatan mereka".

Suatu riwayat menytakan bahawasanya berbakti kepada ibu-bapa itu adalah lebih utama dari amalan Haji dan umrah dan berjihad fi sabilillah. Dan bhawasanya seseorang yang menderhakai kedua ibu-bapanya, Allah tiada ingin elihat kepdanya pada hari kiamat, dan bahawasanya ia tiada akan mencium bau syurga.

No comments: