Friday, December 4, 2009

Pohon kepada Allah sahaja

  1. 4, Disember 2009/16 Zuljijjah 1430.

  2. Dari Abu Dzar Al -Ghifari ra., dari Nabi saw, beliau meriwayatkan “Sesungguhnya Allah swt telah berfirman “ Hai hambaku! Sesungguhnya Aku mengharamkan atas diriku kezaliman dan Aku menjadikannya haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi (menganiaya). Hai hambaku! Kamu semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaKu, nescaya Aku akan memberikan petunjuk. Hai hambaku ! Kamu semua lapar kecuali orang yang telah Aku beri makan, maka mintalah makan kepadaKu, pasti Aku memberi makan padamu. Hai hambaK ! Kamu semua telanjang, kecualai orang yang telah Aku berikan pakaian, maka mitalah pakaian kepadKu, pasti Aku akan memberikan pakaian. Hai hambaku! Sesungguhnya kamu berbuat dosa di waktu siang dan malam, daa Aku yang akan nengampuni semua dosa-dosa itu, maka mohonlah kapadaKu, pasti Aku akan mengampunimu. Hai hambaku! Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi mudharat kepadaKu, begitupula kamu tak akan dapat memberi manafaat kepadaKu. Hai hambaKu! Senadainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian daripadamu, manusia dan Jin, semua mereka memiliki hati dan taqwa seperti hati seorang yang paling taqwa di antara kamu, hal itu tak akan menambah kepada kerajaanKu sedikipun juga. Hai hambaKu! Seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang datang kemudian daripadamu, manusia dan Jin, semua mereka itu memiliki hati seperti hati seorang yang paling jahat dinatara kamu, hal itu pun tidak akan mengurangi kepada kerajaanKu sedikitpun. Hai hambaku! Seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang datang kemudian daripadamu, manusia dan Jin, semua mereka berada di satu tempat (di bumi ini) dan semua mereka meminta kepadaKu lalu Aku memberinya kepada setiap orang permintaannya, itu tidaklah mengurangi apa yang Aku miliki, melainkan ibarat sebatang jarum apabila dimasukkan ke laut (jarum tersebut apabila dikeluarkan maka tidak akan mengurangi air laut sedikitpun). Hai hambaku! Sesungguhnya Aku menghitung semua amal perbuatanmu dan Aku akan membberi balasan atas semua amalan tersebut. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah (mensyukuri kurniaanNya), sebaliknya barangsiapa mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri” - (Diriwayatkan Oleh Imam Muslim)

No comments: