Monday, December 21, 2009

Kewajipan berzakat Zakat

Isnin, 21 Disember 2009/4 Muharram 1431

Mengeluarkan zakat itu adalah wajib setelah cukup nisabnya dan sampai masanya satu tahun atau sampai selelsai menuai ( bagi tanam-tanaman dan buah-buahan) untuk diberikan kepada orang berhak menerimanya. Zakat dikeluarkan oleh orang mampu dan cukup hartanya sebabagaimana yang disyaratkan pada setaip tahun atau setiapa musim menuai. Orang-orang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan tidak perlu atau atau diwajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat Syar’ie kadang kala dinamakan sedekah di dalam bahasa al-Quran dan Hadis sebagaimana Firman Allah s.w.t: ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ(

artinya: Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya do’amu itu menjadi ketenteraman bagi mereka."

- (Surah at-Taubah, Ayat: 103).

Manakala di dalam Hadis Sahih pula, Rasulullah s.a.w bersabda kepada Muaz ketika baginda mengutuskannya ke Yaman:

"Beritahulah kepada mereka bahawa Allah s.w.t mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah (zakat) dari harta mereka, sedekah tersebut diambil daripada orang yang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di kalangan mereka".

- (Hadis ini dikeluarkan oleh jemaah ahli hadis) )Orang yang telah cukup syarat-syarat untuk berzakat, adalah berdosa jika ia tidak megeluarkan zakatnya. Pada hari qiamat, dibuatkan orang yanag tidak mengeluarkan zakat itu bererapa keping besin dari neraka, lalu besi itu dipanaskan dalam nerak, kemudian digodosokkan kepada kedua belah perutnya dan belakangnya. Bila besi itu sejuk, lalu dipanaskan semula dan digosokkan pula ke badan orang yang tidak megeluartkan zakat itu. Demikianlah diperbuat selama 50,000 tahun lamanya, hingga datang hukuman Tuhan kepada seluruh hambaNya.

Begitulah disabdakan oleh Nabi saw yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.


Jenis zakat:

1. Zakat harta
2. Zakat fitrah.

Zakat Harta:

1. Binatang ternak
2.Emas dan Perak
3.Tanam-tanaman dan buah-guahan yang menyengangka, spt padi dll
4. Harta perniagaan
5. Harta terpendam (Rikaz)

Zakat Fitrah:
Zakat fitra ialah zakat asal jadi (fitrah) manusia. Semua orang islam wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Dinamakan juga zakat terbuka (zakat futr) kerana wajibnya jatuh sesudah berbuka pada hari yang akhir bulan puasa (ramadhan).

Darai segi feqah dinamakan juga "Zakat an-Nafs" iaitu zakat diri, zakat untuk mensucikan diri dan jiwa.

Dari Abbas ra berkata ia: " Telah mewjibkan Rasulullah saw akan zakat fitra untuk mensucikan orang yang berpuasa, dari kata-kata dan perbutannya yang keji dan untuk memberi makan orang yang miskin. Siapa yang membayar zakat fitrah itu sebelum solat hari raya, maka itulah zakat ynag diterima dan siapa yang membayarnya sesudah solat hari raya, maka itu adalah semacam sedekah sahaja dari beberapa jenis sedekah"

- (Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah)

Oranag yang wajib menerima zakat:

1.Fakir.

2. Miskin

3.'Amil

4.Muallaf

5.Hamba sahaya

6. Orang yang berhutang

7. Dijalan allah (Fi sabilillah)

8. Musafir.

Hikmah zakat:

1. Menolong orang yang lemah dna orang yang susah.

2. Membersihkan dirindaripada sifat bakhil, tamak, loba, dan menmgangkatnyab ke darjat ynagb tinggi.

3. Tanda syukur dan terima kasih kepada Allah swt ats rezeki ynag telah dilimpahkannya.

4. mewujudkan keamanan dan keamkmuran dan memebendung sebarang kejahatan yang meungkin dilakukan oleh mereka ynag miskin.

5. Menjalin persahabatab dna kasih sayangdia antara orang kaya denga orang miskin.

6. Mendidik jiwa dengan baik dan ,menambah keimanan kepada Tuhan serta memtebal perasaan anu membantyu dia natara manusia.

7.Meningkatkan rasa taqwa dalam hati, dan merasakan pemurah terhadap orang susah dan melarat.

Zakat dalam Al Qur'an

  • QS (2:43) ("Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".)

  • QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.")

  • QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan).


(Nota: Cik Gu Hj. Harun Abd Krim bekas guru STAR kembali ke rahmatulllah pagi ini l/k 7 am di rumahnya di Taman melewar, Gombak, Kuala Lumpur/ Cik Gu Latif bin samsuddin juga meninggal pada masa yaag sama di Taman Melawati, Ulu kelang)

No comments: