Thursday, December 24, 2009

Kelebihan membaca surah Ikhlas.

Kelebihan yang amat bersar bagi mereka yang dapat mengambil masa yang sedikit membaca surah "Qul Huallahu Ahad". Jika dibaca 3 klai iulankan, pahalanya menyami membaca suluruh Al Quran. Ini lah rahmat dnagn ganjaran ynag Allah swt Yang Maha pemurah berikan kepada hambanya yang meukan keredhaanNya.

Diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id al Khudri ra yang mendapati ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah saw, tentnag seorang sahabat yang sering mengulangi bacaan surah 'Qul Huallahu Ahad' di dalam solatnya, sedangkan surah ini adalah surah yang pendek dan terlalu sedikit ayatnya ( untuk dibaca di dalam solat) maka Rasulullah saw menjawab;

" Demi diriku di tangannya, sesungguhnya surah ini (surah ikhlas) bersamaan (pahalanya) satu pertiga Al Quran"
- (Riwayat Imam Bukhari)

Oleh itu sama-sama kita ruanghkan msa utuk membaca sebanyk-banyak surah Al Ikhlas ini di masa-masa ynag terluang, khusunya selepas setiap solat fardhu dan masa-masa lain ynag dapat kita membacanya. Insya Allah kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda duri masa yang sedikit yang kita khususkan untuk bacaan itu.

No comments: