Monday, December 7, 2009

Kebesaran Allah mencipta Alam.

Isnin, 7 Disember 2009/ 20 Zulhijjah 1430Kebesaran Allah mencipta Alam.


Sesungguhnya Allah swt ialah Tuhan yang menciptakn langit dan bumi dengan segala apa yang terkandung di dalam keduanya. In menciptanya dalam masa enam hari. Allah lah yang menjamin kelanjutan semua yang dicipta, juga yang memelihara, yang mengetahui segala hanjat keperluan yang dicipta, dan yang memenuhi semua hajat keperluan yang dicipta. Dia lah yang tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang dapat berbuat semua yang tersebut itu, dan hanya itulah sifat Tuhan, jika ada orang yang bertuhan kepada selain dariNya adalah nyata sesat, kafir dan bodoh.

Ingatlah hanya Allah ynag brerkuasa mencipta semua makhluk dan segala urusan.. meyelubungi malam dengan siang, dan sinar matahari, bulan dan bintang semuanya berjalan munurut perintahNya.


Firman Allah swt, Surah Al'Araf :Ayat 54 ynag bermaksud:

"Sesungguhnya Tuhanmu hanya Allah. Dia yang mencipta langit dan bumi dalam masa enam hari, kemudian tegak mengatur di ats Arsy. Dia yang menyelubungi malamn dan siang, susul menyusul dengan segera, juga matahari, bulan dan bintang tunduk berjalan menururt perintahNya. Ingatlah Dia pencipt dan yang memeritah. Mahagung Allah yang memelihara alam semesta",

Sabda Nabi saw, " Siapa yang tidak memuji kepada Allah terhadap perbuatan ynag dilakukannya dari amal soleh dan hanya memuji dirinya sendiri bereti ia kafir( mengingakari hidayat taufik dari Allah) dan gugur amalnya. Dan siapa yang mempercayai bahawa memberi kekekuasaan kepada hamba untuk menentukan apa yang telah diturunkan Allah keapad para rsulNya,kerana firman Allah, Ingatlah di dalam kekuasaan Allah sendiri menjadikan dan dna segala urusan.

No comments: