Thursday, December 24, 2009

Al Quran tetap terpelihara di sepanjang Zaman.

Khamis, 24 Diseber 2009/7 Zulhijjah 1431.

Al Quran tetap terpelihara di sepanjang Zaman.

Al Quran (Qalamullah ) merupakan mu'jizat ynag Agung bagi Nabi Muhamag saw, ia akan tetap terpelihara oleh Allah swt dari unsur dicaabul atau dirosakkan dan tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini. keaslian serta keabdian Al Quran akan tetap terpelihara dan dijamin oleh Allah swt sebagaimana FirmanNya dalam surah Al Hajr: 9, yang bermaksud:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran dan sesungguhnya Kami telah memeliharanya".

Dengan ini jelaslah bahawa Al Quran akan tetap terjamin keasliannnya dan kemu'jizatannya , keutuhannya sampai ke akhir zaman.

Sedangka mu'jizata Nabi-nabi lain hanya pada waktu Nabi-nabi itu masih hidup, dan setelah wafat , lenyapalah mu'jhizat itu. Ini lah kelebihan-mu'jizat Nabi Muhammad saw dibandingkan dengan Nabi-nabi yang lain.

No comments: