Friday, June 20, 2008

riya'

Jumaat, 20 Jun 2008

Riya' menggugurkan amal, sebagaimana disebut dalam hadis, bahawa pada hari kiamat orang yang mati syahid di medan perang disuruh dimasukkanke neraka. Ia memprotes: " Wahai Tuhan, aku gugur di jalanMu". Allah Tala menjawab, ":Tapi kamu ingin disebut orang gagah berani. Dan Sememang kamu kadang-kadang disebut demikian. Itulah pahalamu". Begitu pula nanti dikatakan kepada seorang alim, haji dan qari.

No comments: