Friday, June 27, 2008

Alhamdulillah

Alhamdulillah ( segala puji kepunyaan Allah.... Tuhan pencipta seluruh alam)

Kalaimah di atas dapat duhuraikan dengan jelas bahawa segala bentuk sanjungan, pujaan, syukur, terima kasih, sayang, cinta hormat, kihidmat perasaan lega dan puas kita tujukan hanya kepada Allah swt sahaja, kerana Allahlah yang mencipta, mengatur, memelihara, mengawsi , menghidupkan, menumbuhkan , mengembang-biakkan, sumber segala daya dan kekuatan dari seluruh alam.

Dengan kalimah yang ringkas dan beberapa saat diucapkan ini, hendaknya dapat kita menghadirkan di dalam ingatan dan kesadaran kita seluruh alam semesta (alam kosmos, alam mikros, bakteri, atom) , lalu kita resaplkan dalam penegrtian kita akan keagungan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah yang telah menciptakan, mengatur dan memliharanya.

Timbulnya perasaan indah ini amat besar pengaruh dan manfaatnya bagi jiwa dan raga manusia. Perasaan indah yang berupayakan pujian ini adalah satu santapan yang paling lazat citarasanya bagi jiwa manusia.


Diriwayatkan oleh Imam al Qurthuby di dalam tafsiran dan dalam kitab Nawadirul Ushul, dari Anas r.a. bahawa Rasulullah saw pernah bersabda yang bernaksud,

" Sekiranya dunia dan seluruh harta kekayaan yang berada di atasnya diserahkan ke tangan seorang dari umatku, lalu orang itu berkata: " Alhamdulillah", sungguh ucapan, "Alhamdulillah itu lebih berharga dari seluruh harta kekayan itu".

Ganjaran ucapan Alhamdulillah akan berkekalan selama-lamanya sampai ke akhirat, sedang ganjaran nikmat harta kekayaan dunia ini hanya akan dapat di rasakan selama hidup yang pendik/sekejap di dunia sahaja.

Firman Allah yang bermaksud,

"Harta dan anak itu adalah perhiasan hidup dunia, sedang al-Baaqiatus-Shlihaatu (amal-amal kebajikan yang berkekalan buahnya) adalah lebih baik ganjarannya di sisi Tuhanmu dan lebih baik pula harapan yang dikandungnya"
- Al-Kahfi:46Yang dimaksudkan al-Baaqiatus-Shalohaatu itu ialah 5 kalimah suci:
Alhamdulillah
Subhanallah
Allahu Akbar
La Ilaaha Illallah
La Hawla wala Quwwata illaa Billaah'

Kelima kalimah ini apabila diucapkan dengan penuh pengertian dan kesadaran dia mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dari seluruh harta kekayaan yang ada di atas dunia ini.

Seruan !!!

Marilah kita mengucapkan kalimah itu sebanyak-banyaknya di dalam hidup kita, dengan syarat kita ucapkan kalimah itu dengan pengertian dan kesadaran.

Menyebut kalimah..... Alhamdulillah , adalah bererti berdoa. Syaratnya ialah agar hati setiap orang yang akan menyebutnya harus ingat dan yakin bahawa Allah akan mengabulkan dan mendengarnya . Tidaklah berdoa, berzikir atau memuji Allah bila dilakukan dengan secara main dan lalai.

Kalimah-kjalimah zikir itu sangat digemari oleh Allah, maka hendaklah kita sering menyebutnya agar Allah senang terhadap kita. Ucapan Alhamdulliah boleh diucapkan sehabis melakukan sesuatu pekerjaan umpamanya, selepas makan minum, sesudah sampai tempat yang dituju, sesudah menerima sesuatu pemberian dll.

No comments: