Sunday, June 22, 2008

Erti Wasiat

Ahad, 22 Jubn 2008 .

Wasiat bererti pesan atau satu kebajikan yang harus disampaikan sesudah seorang meninggal dunia. Wasiat itu sunat hukumnya bagi setiap orang, sebab kit amanusi sentiasa ada di dalam kekuasaan Tujan dan tidaklah seorang juga mengetahui bila ia akan meninggal dunia. Dalam hal ini membayar hutang harus di dahulukan sebelum wasiat dilaksanakan.

Rukun dan syarat wasiat:

1. Pertama:Mushi orang yang berwasiat
2. Kedua: Musha lah tempat berwasiat
3. Musha bih yang diwasiatkan
4. Keempoat: Lafaz wasiat: Umpamanya,

'
" Kalau akau mati nanti, aku wasiatkan barangku itu untuk memperbaki masjid" atau " Kalau aku mati, tolong bayarkan hutang ku kepada si Anu sebanyak sekian ringgit...." dan lain-lain.

No comments: