Sunday, June 1, 2008

Rahmat Allah di dunia terlalu sedikit

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

" Allah menjadikan kerahmatan itu sebanyak 100 bahagian, Olehnya ditahanlah yang 99 dan diturunkanlah ke bumi yang 1 bahagian sahaja. Maka dari kerahmatan yang satu bahagian itu sekalian makhluk dapat saling sayang-menyanyangi, sehingga seekor binatang pun pasti mengangkat kakinya dari anaknya kerana takut kalau akan mengenai, mengijak anaknya itu".

Dalam riwayat lain disebutkan:

Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sebanyak seratus kerahmatan dan olehNya diturunkan satu bahagian dari seratus kerahmatan itu untuk diberikan kepada golongan jin , manusia, binatang dan segala yang merayap. Maka dengan satu kerahmatan itu mereka dapat saling kasih- mengasihi , dengannya pula dapat sayang-menyanyangi bahkan dengannya pula binatang buas itu menaruh iba hati kepada anaknya. Allah mengakhirkan yang sembilan puluh sembilan kerahmatan itu yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat."
- (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan;

"Sesungguhnya Allah itu di waktu menciptakan semua langit dan bumu, diciptakan pula olehNya seratus kerahmatan, setiap kerahmatan itu dapat merupakan tutup yang memenuihi alam di antara langit dan bumi. (Catatan: Ini andaikata diperagakan menjadi suatu ynag berbentuk sebagai benda, maka kerana banyaknya kerahmatan itu, sehingga dapat memenuhi antara langiut dan bumiu kerana amat besar dan agungnya)Kemudian dari seratus tadi yang satu kerahmatan inilah seorang ibu dapat mengasihi anaknya, binatang buas dan burung, sebahagian kepada setengah yang lainnya. Selanjutnya apabila telah tiba hari kiamat, Allah akan menyempurnakan dengan kerahmatannya ini, yakni dilengkapkan menjadi seratus penuh".

No comments: