Saturday, January 23, 2010

Azab siksa menunggu Pencinta Dunia

Sabtu, 23 janyuari 2009/ 7 safar 1431

Firman Allah swt dalam Surah Ali Imran: 14 yang bermaksud,

" Telah dihiaskan bagi manusia itu mencintai hawanafsu terhadap wanita, anak-pinak, kekayaan yang melimpah-ruah dari emas dan perak, kuda yang tangkas, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang Itulah perhiasan kehidupan dunia".

(Ali Imaran:14)

1. Golongan yang mencintai dunia seperti di dalam ayat di atas - yang terdiri dari segala yang terdapai di muka bumi ini sama ada barang, benda yang menarik nafsu syahwat dan kelazatan, dapat melalaikan perintah Allah, kerana terlalu sibuk dengan urusan ynag berkaitan dengannnya, dan akhirnya akan menjerumuskannya ke dalam maksiat dan segala yang diharamkan Allah swt. Mereka dijanjikan dengan azab siksa dan menjadi beban yang berat, kecuali mrerka yang insaf dan segera bertaubat keapada Allah swt.

2. Pencinta kepada duni ini akan menybabkan terdedahnya kepda bahaya dan bencana seperti takkabur dan riya' lagi rasa sombong, dfisebabkan melakiukannya dengan melampaui batas, sehingga tidak ada masa lagi mengingati Allah dengan sebab terpeaday denag kemegahan dunia yang di hadapinya.

No comments: