Wednesday, January 20, 2010

Penyusunan Al Quran

Rabu 20 Januari 2010/4 Safar 1431.Sebelum Al Quran ditulis dalam bentuk mushaf, Nabai saw menghafaz ayat-ayat yang diwahyukan Allah swt.

Firman Allah swt

" Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al quran itu dan menetapkan bacaannya. Oleh itu apabil akami telah menyempurnakan bacaannya, maka bacalah menurut bacaan itu kemudiannya,Sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kendungannya"
- ( Surah: Al-Qiamah: 17-19

Ayat di atasenjelaskan Rasulullah mengingat dan ,embaca semula Al Qiran sepertri yang diajar oleh Jibril as., tanpa sebarang perubahan. Kebiasaan rasulullah saw apabila turunwahyu, baginda memanggil penulis yang terkenal untuk menulis wahyu tersebut.Antaranya ialah Zaid binThabit, 'Ali bin Abi talib, Othman bin Affan, abdullah bin Masud, Abu Bakar as siddiq, umar bin aL kHATAB, aNAS BIN Malik, Abi bin Kaab, dan Maawuyah bin abi Suffian ra.

Rasulullah mengarahkan supaya ayat-ayat itu ditulisn mengikut surah tertentu. ayat-ayat alQuran ditulis pada pelepah tamar, batu-batu nipis, kulit-ku;lit binatang, kerta san tulang-tulang.

Penyusunan ayat-ayat adalah mengikut perintah Rasulullah berasaskan taufik daripada Allah swt yang disampaikan melalui Jibril as, Ayat-ayat tersebut dibaca kepada sahabat-sahabat, melalui khutbah dan bacaan dalam solat. sahabt-dahabt pulan mendengar dan menghafaznya mengikut kebolehnan masing-masing. Setelah ayat-ayat dibacakan, Rasulaullah menghuraikan maksud AlQuran itu kepada sahabat supaya difahami. Hurain ini dikenali sebagai Hadis.

Rasulullah saw mengutus sahabat yang berkelayakan unuk menyebar Al Quran selain Mekah dan madinah. Contohnya rasululllah saw hant Mushaf bin Umar dan abdullah bin Maktum ke madinah sebelaum hijah ke sana. Muaz bin Jabal ditugaskan ke Yaman membaca dan meemahkan Al AQuran.

No comments: