Monday, January 11, 2010

Allah Maha Pencipta

Isnin, 11 Januari, 2010/25 Muharram 1431

Surah Fatir, Surah ke 35, 45 Ayat.

Isu kandungan ayat 1, 2, 3.4. 5

1. Menerangkan kejadin amalaikat
2. Seluruh anak kunci rahmat iti di tangan Allah
3. Tiada sumber rezeki melainkan Allah
4. Janaji Allah itu tetap benar.
5. Syaitan itu musuh manusia yang abadi

Ayat 1:

"Segala puji tertentu bai Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap: Dua, tiga dan empat: Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakanNya apa jua yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu".

Ayat 2:

"Apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannyanya; dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat dia laksanakannya sesudah itu. (ingatlah) Dialah sahaja Yaang Maha Kuasa, lagi Amat Bijaksana"

Ayat 3:

"Wahai manusia! kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakaNya kepada kamu; Tidak ada sama sekali yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah; Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela dipalingkan (dari menyembah Allah)"

Ayat 5:

"wahai manusia! Sesungghnya janji Allah (membalas amalan kamu)adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakann oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah kamu terpedaya dengan kemurkaann Allah dan dengan sifat terkayaNya dari segala-galanya"

Ayat 6:
" Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kmau , maka jadikan dia musuh (yang mesti dijauhitipu dayanya); sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi dari penduduk neraka'

No comments: