Wednesday, January 27, 2010

Hak seorang Muslim atas Muslim yang lain.

Rabu 27, Januari 2010/11 Safar 1431

Maksud hadis ynag diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ra.

" Hak seorang Muslim atas musliam lainnya itu ada enam perkara iaitu:

1. Jikalau kamu bertemu dengan orang Islam, maka ucapkanlah salam padanya.

2. Jika ia mengundangmu maka kabulkanlah undangannya itu.

3. Jikalau ia meminta nasihat padamu, maka berilah ia nasihat.

4. Jika ia bersin, lalu mengucapkan Alhamdiulliah maka bertasymitlah untuknya.

5. Apabila ia sakit maka tengoklah ia.

6. Jikalau ia meninggal dunia ikutlah menghantar jenazahnya (yakni bertakziah, dengan ikut solat jenazahnya, sebab ini adalah yang paling utama, kemudianm terus ikut ke kubur menghantar jenazahnya.

No comments: