Friday, September 25, 2009

Ujian kubur

Jumaat 25 September 2009/6 Syawal 1430.


Ujian kubur sebagiamnaa yang diberitahu oleh Rasulullah saw.

Kita wajib beriman sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud,

"Tiada suatu pun yang diperlihatkan kepada aku melainkan aku melihatnya di tempt pediriankuini sehinggakan syurga dan neraka , lalu didiwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur kamu seperti atau hampir dengan ujian al-Masih Dajjal, di mana akan dikatakan: Apa yang kamu tahu mengenai lelaki ini? Adapun orang mukmin atau orang yang mempunyai keyakinan maka ia akan menjawab: Dia ialah Muhammad Rasulullah."

Dia datang kepada kami dengan membawa keteranagan dan petunjuk lalu kami menyahut dan mengikutinya, dialah Muhammad, lalu diulanginya sebanyak tiga klai. maka dikatakna kepadanya: Tidurlah dengan tenteram,sesungguhnya kami telah mnengetahui bahawa kamu memang berkeyakinan dengannya. Ada pun orang munafik atau orang yang dalam keraguan maka ia akan mengatakan: Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar manusia mengatakan seseuatu tentangnya lalu aku pun mengatakannya"

- ( Riwayat al Bukari dan Muslimn)

Malaikat Mungkar dan Nakir akan menyoal setiap manusia tentang Tuhannya, agamanya dan Nabinya. Mereka yanga masih dalam keraguan dan tidak tahu ,mereka akan dipukul dan disekasa di dalam kuburnya.

Azab kubur dikenali sebagai azab barzakh. Setiap orang mati pasti akan melalui alam ini berdasarkan amalan buruknya, tidak mengira sama ada ia dikuburkan atau tidak, dimakan oleh binatang buasa atau ia terbakar sehingga jasadnyam di laut, maka roh dan tubuhnya akan menerima azab sebagimana yang dikenakan kepada orang yang dikuburkan. keterangann yang menyebutkan mayat disempitkan kuburnya sehingga bertemu tulang-tulang rusuknya dan seiumpamanya wajib difahami maksudnya sebagaimana yang dmaksudkan oleh Rasulullah saw tanpa melebih-lebih atau memandang remah tentangnya.

No comments: