Sunday, September 6, 2009

Kelebihan berjemaah solat

Ahad, 6 September 2009/15 Ramadhan 1430

Sabda rasulullah saw'

" Andaikan mereka mengethui kebaikan yang erdapat di kegelapan malam dan subuh, nescaya mereka akanmendatanginya meskinpun harus merangkak"

- (Muttafiq 'alaih)

" Baransiapa yang melakaukan (solat0 Isya' berjemaah maka dia itu telah melakukan solat setengah malam , dan barangsiapa yang melakukan solat Subuh berjemaah maka (sama halnya)dia itu melkukan solat malam penuh"

- ( At Tarmizi)

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda yang bererti:

"Seorang yang solat jemaah dua puluh lima kali lebih besar daripada solatdi rumah atau di pasar, jika ia berwuduk dengan sebaik-baiknya kemudian keluar menuju masjid hanya untukburusan solat, mak tak putus-putusnya malaikat berselawat atasnya sambil mengucapkaj : " Allahuma sollia 'alaihi, Allahhummar hamhu"

-( Muttafaq 'alaihi)

No comments: