Wednesday, September 2, 2009

Fadhilat Asma- ul Husna

Rabu, 2 september 2009/12 Syaaban 1430.


Asma-ul Husna adalah merupakan nama-nama Allah yang terkandng dalam al Quran, di mana pada tiap-tiap nama tersebut mengandungi khasiatnya masing-masing.


Dari Abu Hurairah ra ia berkata, rasulullah saw telah bersabda

"Sesungguhnya Allah mempunyaai 99 nama , iaitu seratus kurang satu. brangsiapa menghitungnya (menghafal seluuhnya) masuklah ia ke dalam syurga"

- (H.R. Bukhari)

No comments: