Friday, September 18, 2009

Allah Maha Pengampun

Jumaat, 18 Septembar 2009/27 Ramadhan 1430

Sesungguhnya Allah Allah memberi ampuan /taubat kepada hambanya.Allah pemberi ampun dan penyanyang. Nabi Adam dan Hawalah manusia pertama dan kedua yang telah mendapatkan hadiah tebesar ini buat pertaman kalinya, setelah Adam dan Hawa berbuat kesalahan, lalu minta ampundan taubat.

Oleh itu sebagai manusia ynag banyak melakukan dosa-dosa hendak sentiasa bertaubat pada tipa waktu , sehingga bila sampai maut ia sudah bertaubat, sedang Allah telah berjanji bahawa "Dialah Allah yang menerima taubat hambaNya dan memaafkan segala kesalahan (kejahatan). Yakani asalkan mahu bertaubat dan mimnta ampun, mak Allah tetap akan mengampunkan dan Allah aka mengampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat.

Adam telah meneriam beberapa Kalimat dari Tuhannya, Allah memberi ampun (taubat)kepadanya, kerana sesungguhnya Allah pemberi ampun dan Penyanyang"

- ( Al Baqarah : 38)

Firman Allah dalam surah az Zumar, 53 - 53,

53. Katakan (kepada manusia) : Hai hamba-hambaKu yang telah merasa berdosa atas
diri mereka, janganlah kamu berputus asa dri rahmat Allah, sesunguhnya Allah dapat memebri ampunan terhadap dosa seluruhnya, sesungguhnya Oalah Yang maha Pengampun dan Pengasih".

54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserahdirilah (dalam agama Islam) kepadaNya, sebelum datangnya azab sehingga kau tidak dapat ditolong lagi.


Rasulullah saw, sendiri walau pun maksum, sentiasa bertaubat untuk bersih dari dosa-dosa serta ini dapat menjadikan teladan kepada umatnya.
Sabda Rasululah saw:

" Sesungguhnya aku minta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala dalam sehari 70 kali"

- Riwayat Thabrani dari bAbu Hurairah)

Firman Allah, Attahrim : 8)

'Dan Taubatlah kamu semua hai orang-orang mukmin supaya kamu bahagia. Selamat dari siksaNya dan mencapai rahmatNya. Sesubgguhnya taubat iu pembuka dari segala kebaikan.
Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga Tuhan menghapus dosa-dosa mu dan memasukkan kamu ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai"

Kerana itu setiap muslim harus bertaubat kepada Allah setiap pagi dan petang.rang yang tidakk bertaubat itu termasuk orang yang zalim (aniaya)terhadap diri sendiri.Sebagaiman wajib juga menjaga solat lima waktu, sebab allah menjadikan solat lima waktu itu sebagai penyuci dosa-dosa kecil ynag terjadi seharia-hari yang tidak teras.

1 comment:

HisyamXX said...

Hmm.. seronok membaca artikel ni tp tolong check, proofreading apa yg anda tulis sblum post.. ayat dn prkataan