Monday, September 14, 2009

Sunnahnya 2 rakkat Sesudah wudhu'

Isnin, 13 September 2009/24 Ramadhan 14390

Islam itu mudah. Jika kita dapat megamlakang sesuatu amalan dengan berterusan secara ikhlas kerana Allah, Allah memberikan ganjaran pahala serta rahamt ynag di luar dugaan kita, walaupu amaln tersebut tidak sebagaiman besarnya seperti mewajibakan amalan untuk di laksanakan.

Oleh itu mariloah amalkan apa jua yang yang kita pelajariberbentuk kebaikan sebgai tuntutan agama dengan harapan apa yang kita mampu akan diberikan balasan baik atau ganjaran suyga semasa di akhirat kelak. Hadis di bawah ini merupakan contoh amalan seorang hamba Allah iaitu Bilal yang taat bertaqwa kepada Allah menyatakan di samping melaksanakan perintahnya yang diwajibkan, beliau telah mengamalkan solat sunat selepas wuduhu'nya.

Maksud hadis.

Dari abu Hurairah ra bahawasanya Rasulullah saw berakata kepada Bilal:

"Hai Bilal, beritahukanlah kepada saya denan satu amalan yang paling engkau harapkan serta yang engkau amalkan dalam islam, kerana sesungguhnya saya mendengar suara derap kedua terumpahmu di mukaku di dalam syurga."

Bilal menjawab: " Saya tidak melakukan sesuatu amalan yang lebih saya harapkan di sisiku daripada kalau saya habis bersuci sesuatu sucian dalam waktu malam atau pun siang, melanikan saya tentu bersembahayang dengan sucianku itu , sebagaiamana yang ditentukan untukku - yakni setiapa habis berwudhu' lalu mlelakukan solat sunnah wudhu'."

- (Muttafaq 'alaih )
g

No comments: